Litva chystá další fázi modernizace přístavu Klajpeda

Největší litevský přístav Klajpeda projde další rekonstrukcí. Prohloubení a modernizace umožní přepravovat větší náklady, a tím snížit cenu lodní přepravy.

Rekonstruovat a modernizovat se budou jižní části přístavu Klajpeda. Jako nejvhodnější metoda byla s ohledem na požadavek minimalizace dopadů na životní prostředí zvolená varianta, která počítá s vybudováním nové přístavní hráze o délce 1,3 km na ploše o rozloze 100 ha.

Ilustrační fotografie

Podle výsledků zkoumání dopadů na životní prostředí, které mají být známy do roku 2024, by se měly práce na stavbě rozběhnout v roce 2026. Celkové investice do roku 2030 se při současných cenách materiálu odhadují na 500 mil. eur a mají být pokryty zčásti z litevského státního rozpočtu a zčásti z EU. Ohlášená rekonstrukce a prohloubení přístavu naváže na vládní projekt, podle něhož probíhají práce na modernizaci části přístavu již od roku 2021 s předpokládaným ukončením v roce 2024.

Rekonstrukce, prohloubení a modernizace jednoho z nejdůležitějších přístavů v Baltském moři umožní plavidlům přepravovat větší náklad a snížit poplatky za lodní přepravu. Jedná se tak o významnou strategickou investici nejen pro Litvu, ale i pro EU jako celek.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Připravovaná rekonstrukce přístavu Klajpeda představuje příležitost pro české poskytovatele stavebních, technologických a přepravních služeb. Ti mohou zakázkou či subdodavatelskými kontrakty získat nejen solidní postavení na litevském infrastrukturním trhu, ale zároveň se stát styčným bodem pro české subjekty působící v oblasti Baltského moře. Veřejné zakázky vyhlašuje Státní námořní přístav Klajpeda.

Chcete-li více informací, kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu (e-mail: commerce_vilnius@mzv.cz, tel. +370 5 266 10 56, Dr. Kristina Karvelyte).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autor: Tomáš Vostrý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Litva | Zahraničí

Doporučujeme