Litva chystá výběrová řízení na mořské větrné elektrárny

Litevská vláda schválila lokality v Baltském moři pro výstavbu mořských větrných elektráren o výkonu 700 MW + 700 MW.

Vláda uvedla, že 30. března a 1. září 2023 Národní energetická regulační rada vyhlásí výběrová řízení na developery. Očekává se, že tyto mořské větrné farmy přilákají přes 4 miliardy eur investic a vytvoří okolo 1300 nových pracovních míst.

Ilustrační fotografie

V severní části litevských teritoriálních vod v Baltském moři ve vzdálenosti zhruba 36 km od břehu by měl být do roku 2028 vybudován offshore větrný park o rozloze kolem 120 km² s povolenou výrobní kapacitou 700 MW.

Vláda schválila požadavky na finanční kapacitu účastníků, zkušenosti s prováděním projektů tohoto typu, závazky k ochraně životního prostředí a přínos pro pobřežní komunitu. Tyto požadavky budou zahrnuty do podmínek aukce pro budoucí vývojáře větrných elektráren na moři. Výběrové řízení vyhraje uchazeč, který státu nabídne nejvyšší poplatek za rozvoj.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Kritéria pro účastníky aukce

Průměrný tříletý příjem účastníků aukce musí podle rozhodnutí vlády činit nejméně 250 milionů eur ročně a základní kapitál minimálně 20 % hodnoty projektu. Kromě toho bude muset uchazeč prokázat, že realizoval nebo získal právo na rozvoj alespoň jednoho offshore projektu s výrobní kapacitou minimálně 150 MW. Schválené požadavky počítají s podporou snižování emisí skleníkových plynů vyvolávajících změnu klimatu (GHG) při výstavbě pobřežní větrné farmy.

Nejméně 3 % stavebních prací parku budou muset provádět malé a střední firmy. Vítěz tendru bude muset vyčlenit minimálně 5 milionů eur pro ochranu životního prostředí v příbřežních vodách Litvy. Po výstavbě offshore větrného parku bude developer povinen platit roční příspěvek obcím v blízkosti parku (1 euro za 1 MWh vyrobené elektřiny).

Podle předběžných odhadů může tato částka dosáhnout cca 3 miliony eur ročně. Developer bude muset provést všechny potřebné průzkumy, posouzení vlivů na životní prostředí a další potřebné úkony pro rozvoj parku. Vítěz výběrového řízení bude rovněž odpovědný za připojení k elektrickým přenosovým sítím na zemi a za nerovnováhu způsobenou vyrobenou elektřinou.

Vyhlášení výběrového řízení na výstavbu dalšího větrného parku stejné kapacity ve vzdálenosti zhruba 30 km od břehu o rozloze kolem 136 km² poblíž Palangy se zahájením výroby elektřiny v roce 2028, nejpozději v roce 2030, je plánováno na 1. září 2023.

Ilustrační fotografie

České firmy mají šanci jako subdodavatelé

Připravovaná výstavba větrných elektráren v litevských vodách představuje pro české stavební firmy a společnosti, které se zaměřují na oblast větrné energetiky, enormní potenciál. České společnosti mají šanci zejména jako subdodavatelé.

Ucelená informace o plánovaném projektu je k dispozici v angličtině na webových stránkách Ministerstva energetiky Litevské republiky nebo kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu (Dr. Kristina Karvelyte, tel.: +370 5 266 10 56).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autor: Tomáš Vostrý, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Litva | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme