Litva ohlásila termíny tendrů na tratě Rail Baltica

Správce litevské veřejné železniční infrastruktury, kterým je společnost LTG Infra, oznámil termíny prvních veřejných výběrových řízení k zakázkám na výstavbu litevské části železničního projektu Rail Baltica.

Jde o výběrová řízení, která začnou do konce letošního roku. Rail Baltica je projektovaná vysokorychlostní železniční trať a prioritní projekt Evropské unie v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T). Jeho cílem je integrovat Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko do evropské železniční sítě.

Ilustrační fotografie

Na financování projektu se podílí EU a na svých úsecích dotčené země. Projektovaná délka železniční tratě v Litvě je 392 km. Celková cena litevských zakázek má činit 1,05 miliardy eur bez DPH. Financování EU má pokrýt 85 % plánovaných výdajů, zbytek pokryje Litva.

Dvoukolejná vysokorychlostní trať

Trať bude v celé délce dvoukolejná, elektrifikovaná napájecí soustavou 25 kV AC a bude mít normální rozchod 1435 mm. Trasa je projektována tak, aby nezasahovala do stávající železniční sítě o rozchodu 1520 mm. Předpokládaná provozní rychlost u vlaků osobní dopravy dosahuje 235 km/h a 120 km/h u nákladních vlaků. Trať bude budována zcela v nové trase jako veřejná vysokorychlostní konvenční trať a bude vybavena prvky systému ERTMS.

Výběrová řízení se v rámci projektu Rail Baltica řídí přes Dynamický nákupní systém (Dynamic Purchasing System – DPS). V něm se v první části shromažďují všichni uchazeči o veřejnou zakázku, kteří disponují konkrétními technickými kvalifikacemi a splňují zadaná kritéria. Systém DPS funguje na principu registrace uchazečů o veřejnou zakázku a jejich následného postupu do druhého kola podle toho, jak vyhovovaly jejich profily konkrétním požadavkům specifické veřejné zakázky. Ve druhém kole firmy již podávají cenové návrhy a potenciální smlouvy.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Naplánované veřejné zakázky

LTG Infra s Ministerstvem dopravy a spojů Litevské republiky vydaly plán nejbližších plánovaných veřejných zakázek s informacemi o výběrových řízeních (VŘ):

Projekt a projektový dozor nad výstavbou městského uzlu ve Vilniusu:

 • Průzkum trhu: říjen 2022
 • Ohlášení VŘ: prosinec 2022
 • Přihlášení k VŘ: leden 2023

Projekt a projektový dozor nad rekonstrukcí osobního nádraží v Kaunasu:

 • Průzkum trhu: říjen 2022
 • Ohlášení VŘ: prosinec 2022
 • Přihlášení k VŘ: leden 2023

Projekt a projektový dozor nad výstavbou stanic na nové trati z Vilniusu do Kaunasu:

 • Průzkum trhu: říjen 2022
 • Ohlášení VŘ: prosinec 2022
 • Přihlášení k VŘ: leden 2023

Projekt a projektový dozor nad výstavbou zařízení pro údržbu infrastruktury v Kaunasu a Panevėžysu:

 • Průzkum trhu: dokončeno
 • Ohlášení VŘ: prosinec 2022
 • Přihlášení k VŘ: leden 2023

Výstavba nové železniční tratě v Litvě mimořádného rozsahu se související infrastrukturou představuje příležitost pro české firmy s obdobnou zkušeností v ČR.

Průběžně aktualizované informace o veřejných zakázkách vyhlašovaných na projekt Rail Baltica v Litvě naleznete v anglické verzi na webových stránkách Ted – tenders electronic daily nebo kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu (e-mail: kristina_karvelyte@mzv.cz, tel. +370 5 266 10 56, Dr. Kristina Karvelyte).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autor: Tomáš Vostrý, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Litva | Zahraničí

Doporučujeme