Litva sází na zelenou, na podporu ekologie dá miliardy eur

Litva se chce stát regionálním lídrem v oblasti zeleného financování jako hybatele udržitelnosti. Plánuje proto nové programy podpory a investic, které poplynou ze soukromých zdrojů i veřejných rozpočtů.

Zelené financování zaznamenalo v Litvě významný pokrok. Země chce do roku 2030 na ekologická odvětví získat až 14 mld. eur, z čehož plánuje vyčlenit téměř 10 mld. eur ze státního rozpočtu a zbytek získat od soukromých subjektů.

Ilustrační fotografie

Pro přilákání soukromých investic Litva zřizuje Institut zeleného financování a zavádí centralizovanou databázi udržitelnosti. Do roku 2025 mají veškeré veřejné zakázky upřednostňovat udržitelnost a ekologickou šetrnost. Pro podporu svého zeleného programu v letech 2023–2024 chce Litva přilákat na zelené projekty asi 0,5 mld. eur ze soukromých zdrojů.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Závazek Litvy k udržitelnému financování je posílen vládním plánem Nová generace Litvy, který vyčleňuje 43 % svého rozpočtu ve výši 2,2 mld. eur na projekty v oblasti energetiky a zelené transformace. Zásadní roli pro realizaci zelené transformace Litvy sehrávají evropské investiční fondy poskytující zemi na období 2021–2027 téměř 7,8 mld. eur, včetně 2,6 mld. eur určených na podporu zelených iniciativ. Tyto prostředky pomohou podpořit udržitelné projekty a upevnit pozici Litvy jako lídra v regionu.

České firmy mohou využít mimořádné příležitosti v oblasti zeleného financování v Litvě nabídkou udržitelných řešení v oblastech, jako je například obnovitelná energie, nakládání s odpady a ekologická infrastruktura.

Základní informace o akčním plánu zeleného financování v Litvě je k dispozici v angličtině na webových stránkách Ministerstva energetiky Litevské republiky. Pro více informací lze sledovat veřejné zakázky publikované v litevštině na portálu veřejných zakázek nebo kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu (Dr. Kristina Karvelyte, e-mail: kristina_karvelyte@mzv.cz, tel.: +370 5 266 10 56).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autor: Tomáš Vostrý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Litva | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme