Litva zvýší výkon strategické elektrárny

Litevský energetický institut má do konce letošního roku dokončit socioekonomickou analýzu dalšího rozvoje přečerpávací vodní elektrárny (PVE) Kruonis, která leží poblíž druhého největšího litevského města Kaunasu. Cílem analýzy je posoudit rozšíření stávajícího výkonu elektrárny o 225 megawattů. Současný instalovaný výkon činí 900 MW.Investice do výstavby nového bloku mají dosáhnout 100–115 mil. eur, realizace projektu bude podle předpokladů trvat nejméně čtyři roky. PVE Kruonis je jediná elektrárna svého druhu v pobaltských státech, která zajišťuje nouzovou rezervu litevského energetického systému, vyrovnává výrobu elektrické energie, reaguje na aktuální poptávku a v případě potřeby může být spuštěna během několika minut. V červnu 2018 byl rozvoj PVE Kruonis zahrnut do seznamu hlavních priorit v oblasti energetiky v rámci Národní strategie energetické nezávislosti Litvy schválené parlamentem.

V současné době je velká část přípravných prací na projektu rozvoje PVE Kruonis již realizována; byla vypracována studie proveditelnosti a posouzení vlivů na životní prostředí, stanoveny technické parametry. Socioekonomická analýza instalace uvažovaného pátého bloku PVE vyhodnotí nákladovou efektivitu, ekonomické přínosy, společenský dopad a vliv konkrétních alternativ rozvoje elektrárny na životní prostředí. Další studie má analyzovat čistě technologický aspekt vývoje a porovnávat několik různých variant.

V PVE Kruonis pracují v současné době čtyři bloky s celkovou kapacitou 900 MW, pátý má být mnohem efektivnější a flexibilnější. Podle technické specifikace by mohl jeho výkon v čerpacím režimu dosahovat 110–225 MW a v generátorovém režimu 55–225 MW. Účinnost nového cyklu by tak byla 78 %, tedy o čtyři procentní body vyšší než u stávajícího zařízení.

Projekt rozvoje PVE Kruonis by byl financován půjčkami od komerčních bank. Zvažuje se rovněž možnost získání podpory ze strukturálních fondů EU a od exportních úvěrových agentur. Část finančních prostředků na projekt zajistí i společnost AB Lietuvos Energijos Gamyba, která PVE Kruonis provozuje.

Více informací lze získat na konzultačním e-mailu PVE Kruonis info@le.lt, případně na webových stránkách energetické společnosti Ignitis Gamyba nebo na obchodně-ekonomickém úseku Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu (commerce_vilnius@mzv.cz, tel.: +370 5 266 10 56, Dr. Kristina Karvelyte).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autorka: Kristina Karvelyte, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Litva | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme