Loni zadrželi celníci na hranicích EU téměř 36 milionů padělků

Největší podíl mezi padělky má oblečení, hned za ním následují léky. Na devadesát procent zabaveného zboží bylo zničeno.

Podle výroční zprávy Evropské komise o celních opatřeních k prosazování práv duševního vlastnictví zadržely celní orgány v roce 2013 v EU téměř 36 milionů výrobků, u nichž panovalo podezření z porušení práv duševního vlastnictví. Je to sice méně než v předchozích letech, přesto hodnota zadrženého zboží přesahuje 760 milionů eur. Zveřejněná zpráva obsahuje také statistické údaje o druhu, původu a způsobu dopravy padělaných výrobků zadržených na vnějších hranicích EU.

„Evropa vytváří hodnoty v inovacích a kreativitě. Ochrana práv duševního vlastnictví je důležitá nejen pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, ale také v EU podporuje růst a zaměstnanost. Dnešní zpráva ukazuje, že padělat lze jakékoli výrobky a že celníci odvádějí při jejich zajišťování dobrou práci,“ říká Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit.

Mezi nejčastěji zadržené padělky patří oblečení (12 % veškerého zabaveného zboží) a léky (10 %). V roce 2013 se v přibližně 70 % zásahů jednalo o poštovní a kurýrní zásilky a 19 % takto zadrženého zboží tvořily léky. Zhruba 90 % všech zadržených výrobků bylo zničeno nebo bylo zahájeno soudní řízení s cílem určit charakter porušení předpisů.

Hlavní zemí původu padělaného zboží zůstává nadále Čína, na kterou připadá 66 % všech zadržených výrobků, dalších 13 % pocházelo z Hongkongu. U určitých kategorií výrobků jsou však na prvních místech jiné země, v případě parfémů a kosmetiky Turecko a u potravin Egypt.

Jak zdůrazňuje strategie EU 2020, ochrana práv duševního vlastnictví je základem ekonomiky EU a hlavní silou dalšího růstu v oblastech, jako je výzkum, inovace a zaměstnanost. Účinné prosazování práv duševního vlastnictví má rovněž zásadní význam pro zdraví a bezpečnost. Některé padělané výrobky (např. potraviny, kosmetické přípravky a hračky) vyráběné v neregulovaném prostředí totiž mohou být pro občany velmi nebezpečné.

Při zabraňování vstupu pochybných výrobků do Unie hrají celní orgány EU naprosto klíčovou roli. Od roku 2000 vydává Komise o činnosti celní správy v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví výroční zprávy, které vycházejí z údajů, jež Komisi poskytují celní orgány jednotlivých zemí. Tyto zprávy jsou cenným zdrojem informací pro analýzu porušování práv duševního vlastnictví v Unii, kterou provádějí jak orgány celní správy, tak instituce EU (např. Středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví).

V červnu 2013 bylo přijato nové nařízení o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Toto nařízení posiluje pravidla, jimiž se celní orgány při vymáhání práv duševního vlastnictví řídí.

Dne 10. prosince 2012 přijala Rada akční plán EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví pro období 2013–2017. Mezi strategické cíle tohoto plánu patří:

  • účinné provádění a monitorování nové legislativy EU v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví v celní oblasti,
  • boj proti obchodování se zbožím narušujícím práva duševního vlastnictví v průběhu celého mezinárodního dodavatelského řetězce,
  • boj proti hlavním tendencím v obchodování se zbožím narušujícím práva duševního vlastnictví,
  • posilování spolupráce s Evropským střediskem pro sledování porušování práv duševního vlastnictví a s donucovacími orgány.

Doporučujeme