Lucembursko je průkopníkem těžby ve vesmíru, nabízí řadu pobídek

Lucembursko je první evropskou zemí (a druhou na světě), která nabízí právní rámec pro průzkum a využívání vesmírných zdrojů. Země se staví do pozice evropského hubu a nabízí také četné pobídky pro soukromé firmy.

Pro účely využívání zdrojů z vesmíru ministerstvo hospodářství vypsalo podporu v rámci programu Fit 4 Start. Cílem je vybrat nejslibnější začínající podniky a umožnit jim přístup k financování v rané fázi a individuálnímu koučinku.

Ilustrační fotografie

Součástí podpory vesmírného průmyslu je i pravidelná několikadenní konference Space Resources Week 2022 v Lucemburku, která spojuje vedoucí představitele z odvětví pozemních zdrojů, leteckého a kosmického průmyslu, finančních institucí, výzkumných ústavů a akademické obce.

Jejím cílem je porozumět technickým a ekonomickým výzvám, v rámci možnosti využívat in-situ zdroje (ISRU) a vypracovat doporučení pro budoucí rozvoj tohoto odvětví špičkových technologií na podporu trvalé a udržitelné přítomnosti člověka na Měsíci i mimo něj. Konferenci pořádá Evropské centrum pro inovace v oblasti kosmických zdrojů (ESRIC) ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a Lucemburskou kosmickou agenturou (LSA).

Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Česká republika v roce 2018 s Lucemburskem uzavřela memorandum o spolupráci v kosmickém výzkumu a využívání vesmírných zdrojů. Obě země jsou členy Evropské vesmírné agentury (ESA) a skutečnost, že v Praze sídlí Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) činí Česko pro lucemburské partnery zajímavé mimo jiné z hlediska společných evropských programů.

U příležitosti této konference se na českém velvyslanectví v Lucemburku uskutečnil podnikatelský seminář pro české a lucemburské firmy. V rámci diskuze a výměně informací se akce zúčastnily české společnosti Huld (vesmírné a digitální systémy), TRL Space (komunikační a digitální systémy) a Stratosyst (satelity). Lucembursko reprezentovaly firmy Blue Horizon, GovSat, OHB LuxSapce, SES Techcom, GomSpace a Spire.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lucemburku (Lucembursko). Autorka: Barbora Pláničková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Lucembursko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme