Lysá nad Labem je celorepublikovým Městem pro byznys 2022

Lysá nad Labem se výborně podnikatelsky rozvíjí, což jí zajistilo vítězství v celorepublikovém srovnání výsledků výzkumu Město pro byznys, který již 16. rokem hodnotí podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve všech obcích s rozšířenou působností v České republice.

Na finálových stupních vítězů ji následují stříbrné Brno a bronzová Plzeň. Srovnávací výzkum vyhodnocuje analytická agentura Datank.

(zleva) Lenka Palánová, Robert Šťastný a Anna Putnová | Město pro byznys

Lysá nad Labem se podnikatelsky rozvíjí

Obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem zaznamenává velmi vysokou meziroční změnu počtu ekonomických subjektů. Obyvatelstvo je zde mladé, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Celkový počet obyvatel výrazně stoupá, přičemž ruku v ruce s tím jde velmi vysoký počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel.

Průměrná měsíční mzda je tu výrazně nadprůměrná. Pokud jde o přístup veřejné správy, radnice se snaží investovat. Alespoň o tom svědčí velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Výdaje radnice směřuje především do oblasti dopravy a sportu. Velmi dobře vychází Lysá nad Labem rovněž v podílu čerpaných dotací na celkových příjmech.

Tajemník Lysé nad Labem Robert Šťastný | Město pro byznys

„Jsme vděčni, bereme to jako ocenění nikoliv ani tak města, jako lidí ve městě žijících, a hlavně nejenom města Lysá nad Labem, ale všech obcí v našem území ORP. Speciálně bych chtěl zmínit město Milovice, které je rozvojově a investičně tahounem území. Do budoucna se chceme zaměřit na dostupné bydlení pro normální lidi a ochranu přírody, protože území, které bylo původně zemědělské, začíná být velmi přehřáté, s málem vody. Určitě chceme posouvat oblast školství, protože se k nám stěhuje velké množství rodin s malými dětmi. Nejde nám jen o počet, ale hlavně o kvalitu, přilákat sem učitele, kteří odcházejí do Prahy,“ říká tajemník Lysé nad Labem Robert Šťastný.

Ve stříbrném Brně se to podnikáním jenom hemží

Moravská metropole má velmi vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, a to ať už se jedná o firmy, tak o živnostníky. Vysoce nadprůměrný je tu rovněž podíl firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. Rozvoj podnikání bezesporu podporuje výborné dopravní spojení.

V Brně se hodně staví, o čemž svědčí vysoký počet dokončených bytů v přepočtu ku meziroční změně počtu obyvatel. Město vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a také kultury. Jako velmi kvalitní byly vyhodnoceny rovněž webové stránky města z pohledu podnikatele. Ten na nich najde všechno, co potřebuje pro komunikaci s veřejnou správou, ale i mnoho další užitečných informací a odkazů.

Celorepublikové pořadí – Město pro byznys 2022

1. Lysá nad labem9. Zlín
2. Brno10. Jihlava
3. Plzeň11. Opava
4. Olomouc12. Mladá Boleslav
5. Ostrava13. Chomutov
6. Nová Paka14. Frýdek-Místek
7. Pardubice15. Jablonec nad Nisou
8. Humpolec

Bronzová Plzeň uspěla v mystery testování

Statutární město Plzeň dosáhlo vynikajících výsledků v celé řadě hodnocených kritérií. Jedná se například o počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, dále také počet nabíječek na elektromobily nebo počet dokončených bytů vztaženo ku meziroční změně počtu obyvatel. Podnikání v Plzni může těžit také z výborné dopravní dostupnosti.

Pokud jde o přístup veřejné správy, je možné radnici pochválit za vynakládání dostatečných finančních prostředků do oblasti veřejné dopravy a také na kulturu. Výrazně nadprůměrných hodnot dosáhlo město v počtu úředních hodin, během kterých si nejen podnikatelé mohou vyřídit vše potřebné.

Ilustrační fotografie

Plzeň však především dopadla velmi dobře v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí živnostenských úřadů.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Redakčně upravená tisková zpráva projektu Město pro byznys

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme