Maďarsko – Nedostatek pracovní síly – problém se v maďarských společnostech zvětšuje

Podle průzkumu Ekonomického a obchodního výzkumného ústavu, více jak polovina maďarských firem očekává zhoršení problému nedostatku pracovních sil.

Zatímco v říjnu 2018 uvedlo 48 % respondentů nedostatek pracovních sil v předchozím roce, do ledna 2019 se toto číslo zvýšilo na 61 procent. Zkušenosti s nedostatkem pracovních sil jsou nejintenzivnější mezi velkými společnostmi, převážně vyvážejícími společnostmi a (částečně) zahraničně vlastněnými společnostmi, podle nedávného průzkumu MKIK Institute for Economic and Entrepreneurship Research (GVI). V obou případech celkový vzorek zahrnuje 300 malých a středních podniků a 100 velkých podniků.
Většina společností čelících nedostatku pracovních sil měla problémy s náborem zkušených (86 % a 84 %) zaměstnanců v obou obdobích. Čtyři pětiny respondentů měly problémy s náborem nových juniorských zaměstnanců, zatímco v říjnu 2018 mělo 67 %, a v lednu 2019 mělo 78 % potíže s jejich udržením. Dvě třetiny respondentů také považovaly za problém udržení senior zaměstnanců ve společnosti.
Podle výsledků více než polovina (53 %) respondentů očekává, že problémy s nedostatkem pracovních sil v Maďarsku se v příštím roce zhorší.
Převážná většina společností již podnikla kroky k udržení své stávající pracovní síly – s největším podílem (86 %) zvyšováním mezd a 55 % zlepšováním pracovních podmínek. 41 % podniků poskytuje další vzdělávání a 36 % zavedlo atypické zaměstnání. Nejmenší úsilí bylo vynaloženo na udržení pracovní síly ve firmách se zaměstnanci mezi 20–49 osob, nevyvážejících nebo zcela domácích společností, zatímco nejvíc z nich přes počtem zaměstnanců 250, zejména exportních, výrobních a jiných ekonomických služeb, a zahraničních společností.
Celkově mělo v lednu 2019 11 % dotázaných podniků zahraniční pracovníky. Velké společnosti zaměstnávající více než 250 lidí (15 procent), výrobní společnosti (17 procent), převážně exportující společnosti (29 procent) a zahraniční (částečně) vlastněné společnosti (19 procent) zaměstnávají cizí státní příslušníky.

Zdroj: https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/mkik-gvi-munka-allas-problema.694548.html?utm_source=Napi.hu_hirlevel&utm_medium=Hirlevel&utm_campaign=Napi.hu_hirlevel_jobboldal
Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Budapešť.

• Teritorium: Maďarsko

Doporučujeme