Maďarsko podpoří modernizaci škol na venkově

Maďarská vláda vyhlásila dotační výzvu na modernizaci venkovských škol a mateřských školek včetně tělocvičen.

V rámci výzvy, která je součástí programu Maďarská vesnice, mohou obce s 5000 obyvateli a méně požádat o finanční prostředky v celkové hodnotě 15 mld. HUF (cca 1,1 mld. Kč). Cílem výzvy je podpořit zachování populace v malých maďarských obcích.

V rámci renovace a modernizace škol a mateřských školek je možné realizovat např. modernizaci topení, výměnu oken a dveří, tepelnou izolaci, modernizaci stávajících osvětlovacích systémů, využití obnovitelných zdrojů energie, modernizaci informačních a telekomunikačních sítí, renovaci vodních bloků či obnovu šaten. V případě mateřských školek je možné financovat i výstavbu nového zařízení.

V rámci výzvy jsou jak u škol, tak i u mateřských školek speciálně vyčleněny prostředky i na modernizaci tělocvičen a sportovních místností.

Obce mohou podat žádosti o podporu do 4. září 2020. O výsledcích by mělo být rozhodnuto během 60 dnů. Více informací k výzvám (v maďarštině) lze nalézt na stránkách Maďarské pokladny. Případně je možné kontaktovat obchodně-ekonomický úsek na Velvyslanectví ČR v Budapešti na e-mailové adrese commerce_budapest@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Budapešti (Maďarsko). Autor: Petr Michálek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Maďarsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme