Maďarsko podpoří výstavbu a modernizaci venkovských dětských hřišť

Vládní komisař pro rozvoj maďarských obcí Alpár Gyopáros oznámil spuštění finanční podpory na výstavbu a modernizaci venkovských dětských hřišť a nákup zařízení pro údržbu venkovských prostranství. Cílem programu, na který je dle maďarského vládní komisaře alokováno 5 mld. HUF (cca 390 mil. Kč), je mj. učinit bydlení na maďarském venkově atraktivní pro rodiny s dětmi.

Program se týká jak veřejných dětských hřišť, tak i hřišť umístěných v mateřských školkách. V rámci programu by měla být podpořena jak samotná výstavba a modernizace hřišť, tak i nákup hraček a dalšího vybavení. Podmínkou pro získání dotace je, že se musí jednat o dětské hřiště v obci s 5000 a méně obyvateli. Maximální podpora pro jedno hřiště činí 5 mil. HUF cca 390 tisíc Kč. Celkově je na modernizaci hřišť alokováno 2 mld. HUF (cca 150 mil. Kč).

České firmy mají v tomto odvětví šanci uspět, což dokazuje i příklad firmy mmcité, která pod značkou playcité postavila v Maďarsku již celou řadu dětských hřišť vybavených herními prvky vyrobenými firmou hřiště.cz. Jejich hřiště lze nalézt i na turisticky exponovaných místech hlavního města jako je např. Markétin ostrov či Vrch Gellért.

Spolu s programem na modernizaci maďarských hřišť byl rovněž vypsán program na nákup zařízení k udržování veřejného prostranství, jako jsou parky, trávníky apod. Na tento program je alokováno 3 mld. HUF (cca 230 mil. Kč).

Také v tomto odvětví mají české firmy šanci uspět, což dokazuje česká společnost MORAM CZ, která do Maďarska dodává multifunkční jednoosý nosič UNIWEED pro celoroční údržbu veřejných prostranství a vlastní technologii INFRASET pro opravy asfaltových povrchů.

Obce mohou podat žádosti o podporu do 19. června. Více informací k výzvám lze nalézt na stránkách maďarské vlády, resp. na stránkách Maďarské pokladny. Případně je možné kontaktovat obchodně-ekonomický úsek na Velvyslanectví ČR v Budapešti na emailové adrese: commerce_budapest@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Budapešti (Maďarsko). Autor: Petr Michálek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Maďarsko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme