Maďarsko podporuje investice do výroby v oblastech s vyšší přidanou hodnotu

Maďarská vláda vypsala dne 10. května 2021 program nevratné finanční podpory pro investice do výroby v oblastech s vyšší přidanou hodnotou. Podpora investičních projektů, jež přinášejí nová pracovní místa, je jedním z nástrojů maďarské vlády v rámci boje proti ekonomickým dopadům koronavirové pandemie.

Vzhledem k tomu, že je podpora zacílena na výrobní sektory s vyšší přidanou hodnotou, mají realizované projekty přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity maďarské ekonomiky a díky rozdílné výši podpory pro jednotlivé maďarské župy i ke snižování regionálních ekonomických nerovností.

Program je určen pro střední a velké podniky s nejméně 50 zaměstnanci, které prokáží, že kvůli pandemii jejich tržby či objednávky poklesly alespoň o 25 %. Jako příklady podporovaných sektorů zmínil maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó oblasti výroby baterií, zdravotnických prostředků, farmaceutického průmyslu a potravinářství. Maďarský agentura na podporu investic (HIPA) pak jako další možné podpořené sektory uvádí např. výrobu motorových vozidel, strojů, počítačů, elektroniky, optických přístrojů, nápojů či chemických produktů.

Pro dosažení státní podpory je nutné proinvestovat do konce roku 2022 minimálně dva miliony EUR a vytvořit alespoň 25 pracovních míst nebo zvýšit tržby a platy o 15 %. (Toto navýšení musí firmy udržet minimálně po období dvou let). Výše podpory může dosáhnout až 20 % z výše investice, resp. 33 % v případě, že se investice uskuteční v některé z méně rozvinutých maďarských žup.

Maximální výše podpory pro jeden projekt činí 1,8 mil. EUR. Celkově je v programu alokováno cca 84 mil. EUR. Dotační program navazuje na různé formy podpory vypsané během pandemie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Budapešti (Maďarsko). Autor: Petr Michálek.

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí

Doporučujeme