Maďarský automobilový průmysl se orientuje na nové technologie

V Maďarsku se nyní realizuje celá řada velkých investic do automobilového průmyslu, díky nimž by měla výrazně narůst produkce osobních automobilů. Dle některých odhadů by mohl počet v Maďarsku vyrobených automobilů vzrůst do roku 2023 o více než 50 %. Výrazným trendem v tomto rozvoji je čím dál větší orientace na nové technologie.V konkrétní rovině jde o technologie spojené s elektromobilitou a zj. pak technologie spojené s konceptem tzv. autonomního řízení. V zemi vznikají nová výzkumná a vývojová střediska, prohlubuje se spolupráce průmyslu s akademickým sektorem. Maďarsko má ambici stát se v obou oblastech silným regionálním hubem.

V oblasti elektromobility jde o rozvoj široké škály dodavatelského řetězce od výroby elektromotorů po velkokapacitní výrobu baterií, kdy se Maďarsko má stát jedním z největších výrobců baterií v Evropě (např. jen projekt firmy SK Innovation má mít roční kapacitu 7,5 GWh). Již nyní se v Maďarsku vyrábí elektrické autobusy, v blízké budoucnosti se počítá i se zahájením výroby elektrických osobních vozidel.

Co se týče technologií autonomního řízení, maďarská vláda se snaží podpořit rozvoj tohoto segmentu skrze výstavbu velkého testovacího areálu u západomaďarského města Zalaegerszeg (tzv. Zalazone). Testovací areál by měl být vybaven technologiemi 5G přenosu a umožňovat testování široké palety automobilových technologií. 

V areálu by mělo být možné simulovat většinu situací včetně městského provozu či vysokorychlostní jízdy po dálnici (až do rychlosti 250 km/h). V areálu bude možné rovněž testovat koncepty jako je např. dálniční jízda v konvojích (tzv. „platooning“) vzájemná komunikace autonomních vozidel a okolí při vysoké rychlosti či reakce autonomních vozidel na pohybující se či statické objekty (např. pohybující se chodci či statické překážky spojené se silničními pracemi). V budoucnu by se mělo testování rozšířit i mimo samotný areál, diskutuje si i o možnosti přeshraničního testování společně s Rakouskem a Slovinskem.

O testovací okruh je údajně velký zájem, maďarská vláda dle vyjádření ministra pro inovace a technologie László Palkovicse jedná s 300 společnostmi. zejména z automobilového a telekomunikačního průmyslu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Budapešti (Maďarsko). Autor: Petr Michálek, vedoucí obchodně ekonomického úseku.

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme