Majitelé firem v Sasku hledají své nástupce

Němečtí majitelé firem – od řemeslnických dílniček po velké závody – odcházejí do důchodů a obtížně hledají své nástupce. Do budoucna to může být příležitost také pro české investory.

Zajímavé možnosti se rýsují hned za česko-saskou hranicí. Síť řemeslníků je tam například nejhustší ze všech spolkových zemí. A s výběrem mezi nabídkami hodlá pomáhat také místní obchodní komora.

V obvodu drážďanské Průmyslové a obchodní komory (Industrie und Handelskammer Dresden – IHK) je nyní více než pět tisíc firem, jejichž budoucnost se stává stále palčivějším tématem, neboť jejich majitelé-zakladatelé jsou starší 58 let. Jedná se o podnikatele, kteří zahájili své aktivity po pádu komunismu, chopili se možností nové doby a rozjeli úspěšný byznys. Nyní jsou tito zakladatelé v seniorském věku a řeší, jak s prosperující firmou naložit dál.

Problém je všeobecně známým tématem, náhlé pozastavení činnosti těchto firem by bylo negativní pro zaměstnance, dotčenou lokalitu i německé hospodářství jako celek. Hospodářské i řemeslnické komory se proto snaží najít vhodné zájemce, kteří by byli schopni a ochotni firmy převzít.

Za účelem lepší orientace v nabízených podnicích byla zřízena webová stránka Next Change, na níž lze nalézt zajímavé příležitosti, přehledně členěné podle spolkových zemí a sektorů. V Sasku je například v tuto chvíli k mání 314 firem, z čehož 83 jich spadá do sektoru řemesel, 10 do oblasti informatiky, 28 do stavebnictví atd.

Drážďanská průmyslová a obchodní komora poskytuje poradenství oběma stranám – prodávajícímu majiteli i zájemci o koupi. Poradenství zahrnuje analýzu příležitostí, posouzení finančního a časového rámce, právní poradenství i možnosti financování. Specialistka komory, zabývající se pouze touto tematikou, ráda vstoupí v kontakt i se zájemci z české strany. Bližší informace lze nalézt na stránkách Průmyslové a obchodní komory Drážďany nebo získat cestou Generálního konzulátu ČR v Drážďanech.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech (Německo). Autorka: Markéta Meissnerová, generální konzulka.

• Teritorium: Německo

Doporučujeme