Makedonská delegace zavírala na MSV Brno 2019

Zástupci Severní Makedonie se zúčastnili MSV v Brně (projekt ekonomické diplomacie). V rámci realizace projektu došlo k návštěvě oficiální vládní delegace Severní Makedonie, vedené místopředsedou vlády Kočo Angjushevem, a makedonských podnikatelů na brněnském strojírenském veletrhu, kde kromě možnosti seznámení s předními českými vystavovateli a výrobci, došlo i k navázání příslušných kontaktů a B2B jednáním.V rámci realizace projektu došlo k návštěvě oficiální vládní delegace Severní Makedonie, sestávající z místopředsedy vlády Kočo Angjusheva, dalších dvou ministrů bez portfeje H. Demailiho a Z. Apostolské, ředitele průmyslových bezcelních zón A. Mladenovského, zástupce regionálních obchodních komor T. Sterjova, a makedonských podnikatelů na brněnském strojírenském veletrhu, kde mimo možnosti seznámení s předními českými vystavovateli a výrobci, došlo také k navázání příslušných kontaktů a B2B jednáním.

Došlo také k bilaterálnímu setkání místopředsedů vlád K. Havlíčka a K. Angjusheva, kde byla detailně projednána vzájemná obchodní spolupráce obou zemí, vyjádřena podpora k rozvoji vzájemných vztahů a diskutována možnost zapojení českých investorů do aktuálních energetických, infrastrukturních a ekologických tendrů, které makedonská vláda vyhlašuje a plánuje realizovat.

Dále se konalo česko-makedonské obchodní fórum, kde makedonská delegace představila aktuální stav a výsledky makedonské ekonomiky, seznámila české podnikatele a zástupce obchodní komory s vládními ekonomickými standardy a pobídkami pro zahraniční investory, prezentovala pravidla v bezcelních zónách a vysvětlila okolnosti a podmínky, za jakých mohou cizí (české) subjekty v zemi podnikat, investovat a spolupracovat s makedonskými protějšky.

Celá návštěva místopředsedy vlády Severní Makedonie Angjusheva byla hojně medializována nejen v makedonském tisku a televizi, ale i česká média zaregistrovala historicky první návštěvu oficiální makedonské delegace na MSV v Brně včetně ostatních doprovodných akcí.

Stanovených cílů bylo dosaženo bezezbytku, všechny plánované aktivity se uskutečnily v požadovaném rozsahu i kvalitě. V průběhu projektu došlo k několikanásobnému setkání a jednání zástupců makedonských firem, komory a členů vlády s českými subjekty v rámci prohlídky veletrhu, bilaterálnímu setkání místopředsedů vlád obou zemí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Skopji (Makedonie). Autor: Bohuslav Zavadil, obchodně-ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Severní Makedonie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme