Makedonská vláda snižuje daně v IT sektoru

Makedonská vláda oznámila postupné snižování daně z příjmu fyzických osob v IT sektoru z 10 % na nulu. Cílem tohoto kroku je přilákat do Severní Makedonie nové investory ze zahraničí.

Plán snižování daně z příjmů fyzických osob bude mít několik fází a snižování z 10 % až na 0 bude postupné. V rámci první fáze půjde o snížení na 5 % v roce 2021, poté na 3 % v roce 2022 a nakonec na nulu v roce 2023. Takto razantní snížení by mělo vést k větší podpoře dalšího rozvoje tohoto hospodářského odvětví.

Průmysl informačních a komunikačních technologií je nejrychleji rostoucím odvětvím v makedonské ekonomice a hraje zde proto velmi důležitou roli. Veškeré pobídky a opatření, která v této oblasti makedonská vláda činí, mají za cíl motivovat velké společnosti z oblasti IT, aby přicházely a investovaly v Severní Makedonii. To povede k přílivu nejen nových investic, ale i vytvoření nových pracovních míst s pozitivním vlivem na růst hrubého domácího produktu.

Z hlediska ČR jde především o skvělou příležitost pro české společnosti z IT sektoru, které hledají zemi, ve které naleznou levnou a současně kvalifikovanou pracovní sílu. Z poslední doby již existuje jeden pozitivní příklad, kdy česká firma Aricoma z holdingu KKCG získala v Severní Makedonii pobočku mezinárodní firmy Seavus a hodlá dále expandovat v rámci regionu.

V případě zájmu ze strany českých firem je jim velvyslanectví ČR ve Skopji plně k dispozici.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Skopje (Severní Makedonie). Autoři: David Černohorský, ekonomický diplomat, a Mia Pavlovská, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Severní Makedonie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Software a ICT služby

Doporučujeme