Malajsie posiluje novým rozpočtem vědu a výzkum

Revidovaný rozpočet na rok 2023 může posílit regionální pozici Malajsie v oblastech udržitelnosti životního prostředí, zdraví a potravinové bezpečnosti, přičemž inovace jsou klíčovým faktorem.

Rozpočet schválil malajsijský parlament 24. února 2023, po mimořádných volbách na sklonku 2022. Hlavním faktorem, na který se země zaměřuje, jsou inovace. Alokace 428 milionů RM (cca 2,25 mld. CZK) přidělená na samotné výzkumné granty, je vnímána jako posílení inovačního potenciálu, a předpoklad pro další rozvoj sektoru.

Ilustrační fotografie

Díky posílení rozpočtu na vědu a výzkum a definici nových oblastí podporovaných vládou, nakročila Malajsie k posunu směrem k posílení vnímání jako inovační destinace.

Nárůst oproti rozpočtu z roku 2022, který činil 423 mil. RM, je sice jen 1,2 %, pozměněný rozpočet však silně posiluje rozvoj vědy a výzkumu oproti rozpočtu vlády, která na podzim 2022, předtím, než byla rozpuštěna, alokovala na sektor 364 mil. RM. K částce je však nutné přičíst mnoho dalších výdajů, např. 436 mil. RM, které putují na rozvoj infrastruktury a zastaralých technologií ve vědě a výzkumu, tedy na investice.

Refork je Vizionářem roku 2022. Jak začal příběh startupu, který vyvinul alternativu za plasty?

Na místě je rovněž potřeba zmínit, že státní rozpočet Malajsie je poměrně komplikovaný, netransparentní a podpora vědy a výzkumu není poskytována pouze přes ministerstvo vědy, technologií a inovací, ale i přes řadu dalších agentur či fondů. Oblast fintechu tak bude podpořena prostřednictvím Malajsijského koinvestičního fondu částkou 40 mil. RM. Granty na umělou inteligenci a robotiku v precizním farmářství pak vláda Malajsie podpoří prostřednictvím ministerstva zemědělství a agrární výroby sumou 50 mil. RM.

Inovace prostřednictvím digitalizace a automatizace jsou v novém rozpočtu podporovány prostřednictvím různých schémat podpory, např. pro malé a střední podniky (1 mld. RM) anebo pomocí politiky podpory digitální konektivity. Hlavním příjemcem a poskytovatelem však kromě ministerstva vědy, technologií a inovací, zůstává ministerstvo vysokého školství, jehož gesce se rozpočtově navýšila na 15,3 mld. RM oproti 14,5 mld. RM v roce 2022 a patří tak mezi ministerstva s nejvyšším rozpočtem vůbec.

Ilustrační fotografie

Podporu projektům v oblasti umělé inteligence rovněž prezentoval 17. března 2023 ministr vědy, výzkumu a inovací Chang Lih Kang, a to během Malaysia Technology Expo 2023. Granty budou také směřovat do robotiky a do zvýšení efektivity výrobních procesů.

Podpora inovací prostřednictvím digitálních zón volného obchodu (DFTZ) proběhnou dle ministra Kanga díky strategické národní iniciativě vedené Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), jejímž cílem je zajistit bezproblémový přeshraniční obchod prostřednictvím digitalizace a usnadnit místním malým a středním podnikům přístup k rozsáhlým příležitostem na globálních trzích prostřednictvím elektronického obchodování. S tím souvisí i podpora státu, která bude směřovat do oblasti e-commerce, resp. do inovací v tomto dynamickém sektoru.

Na druhou stranu, Malajsie stále pokulhává, co se týče výdajů na vědu a výzkum v poměru k HDP. V roce 2019 tak činila cca 1 %, což zejména ve srovnání s ostatními asijskými tygry (Japonsko, Korejská republika, Tchaj-wan, Singapur, ale i např. Čína), vychází nelichotivě. Stále tak zaostává za cílem, který si Malajsie sama definovala do roku 2025, a to 2,5 % výdajů v poměru k celkovému HDP.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kuala Lumpur (Malajsie). Autor: Milan Dostál, obchodní rada.

• Teritorium: Asie | Malajsie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme