Malajsijský Penang zřídí novou dráhu jako páteř veřejné dopravy

Vláda malajsijského státu Penang nedávno zrevidovala hlavní územní plán dopravy, ve kterém zřídí novou lehkou dráhu, která bude sloužit jako páteř veřejné dopravy.

I přes dotovanou cenu benzínu a nafty tak Malajsie dává vážně najevo zájem o zelenou transformaci. Takto významný krok přinese mnoho příležitostí pro výrobce kolejových a elektrických vozidel a dalších dodavatelů v železničním průmyslu.

Ilustrační fotografie

Nově zvolená vláda Malajsie také znovu veřejně mluví o otevření zmraženého projektu rychlodráhy do Singapuru. Že by to znamenalo tolik očekávaný posun k většímu využití elektromobility?

Propojení s letištěm i zónou volného obchodu

Jedním z klíčových projektů je linka Bayan Lepas LRT, která bude sloužit jako páteřní dopravní koridor. Navrhovaná lehká dráha propojí hlavní destinace, jako jsou letiště, zóna volného obchodu, Universiti Sains Malaysia, veletržní centrum SPICE, rezidenční koridory v Jelutongu a Komtaru či státní administrativní centrum. Napojení však proběhne i na příměstské a meziměstské železniční linky, včetně jedné spojující Butterworth a George Town, i když to je stále v raných fázích plánování.

Plán trasy

Příležitosti pro české firmy

Další příležitostí pro české výrobce a dodavatele elektrických a kolejových vozidel by byla konektivita poslední míle pro elektrobusy, trolejbusy či tramvaje, po které volá mnoho expertů, včetně poradenských firem, jako je PDS Consultancy Group, dodávající konzultantské služby veřejné správě v Malajsii.

To, že taková změna územního plánu přinese příležitosti nejen pro výrobce kolejových vozidel, je zřejmé. Napojení na stávající i vytvoření nové infrastruktury přinese poptávku po signalizaci, inteligentních řešeních i po technologiích chytrých měst. Ostatně stavba obchvatu Penangu – šest kilometrů dlouhé silnice se čtyřproudovou vozovkou – začala již v únoru 2021 a postup prací dosáhl 29 %.

Ilustrační fotografie

Směrem k ekologicky šetrné dopravě

Preference Penangu využít kolejových systémů při budování nových infrastrukturních projektů je důkazem vnímání výhod, které z takového druhu dopravy plynou, i odrazem zájmu o transformaci (byť pomalou) směrem k hromadné a ekologicky šetrné dopravě.

Autonomní tramvaje, které se mimochodem vyvíjejí i v Plzni, jsou taktéž skloňovány jako preferovaný dopravní systém. Odpadla by tak náročná stavební část projektů, jako je usazení kolejnic anebo zdvižení masivní konstrukce sloupů a nosníků pro vyhrazené trasy. Ve spojení s rychlodráhou by tak šlo o velice efektivní způsob hromadné dopravy. Změna hlavního územního plánu je tak prvním předpokladem pro další pokrok při transformaci Penangu po vzoru takových měst jako Singapur.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kuala Lumpur (Malajsie). Autor: Milan Dostál, obchodní rada.

• Teritorium: Asie | Malajsie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme