Malawi diverzifikuje své zemědělství

Malawská vláda v připravované Národní exportní strategii pro roky 2019–2024 navrhuje další diverzifikaci svého zemědělského sektoru. Zemědělství přináší zemi absolutní většinu zisků z vývozu, jen tabák představuje 60 % malawského vývozu a na HDP se podílí třinácti procenty.Jenže padající ceny, snižující se spotřeba a celkový celosvětový odklon od kouření nutí producenty, včetně Malawi, hledat nové komerčně úspěšné alternativy. Státní podpora pěstování nových komerčních plodin přinese příležitosti pro české výrobce zemědělské a potravinářské techniky.

Malawské zemědělství však trpí velmi nízkou efektivitou, nízkou úrovní užívaných technologií a nedostatečnými znalostmi v oblasti managementu vodních zdrojů. Bez dalekosáhlé mechanizace, modernizace zavlažování a zavedení současných postupů při správě komerčních farem se proto Malawi neobejde.

Českým výrobcům se tak nabízí otevírající se prostor pro dodávky traktorů a dalších zemědělských strojů, řešení pro zavlažování polí, ale také řešení pro čištění vody, její zadržování, vrty a revitalizace studen a solárních, vodních či větrných řešení off-grid (pouze 11 % obyvatelstva má přístup k elektrické síti). Svůj trh naleznou výrobci zpracovatelských či balicích linek, třídičky, mlecí zařízení a další zařízení pro zpracování výpěstků.

Atraktivními zákazníky pro české partnery mohou být právě komerční farmáři, na jejichž produkci Malawi plánuje nadále stavět svoji exportní strategii a na jejichž podporu připravuje nové vládní programy s cílem diverzifikovat portfolio komerčně pěstovaných plodin. Kromě již uvedeného tabáku a dále kasavy, sójových bobů, rýže, bavlny či čaje se nabízejí zejména tři atraktivní plodiny: makadamové ořechy, konopí a cukrová třtina. Státní podpora pěstování nových komerčních plodin přináší nové příležitosti pro české investory či výrobce zemědělské a potravinářské techniky.

Makadamové ořechy představují atraktivní komerční plodinu, jejíž nerealizovaný vývozní potenciál do Evropy převyšuje 20 mil. USD ročně. Roční produkce dosahuje přibližně 8000 tun, tři čtvrtiny sklizně jsou vyváženy do USA, Japonska a EU. Potenciál pro nové farmy však existuje v severních a západních částech Malawi, které jsou klimaticky vhodnější pro růst stromů. Místní farmáři zasadí ročně až sedmdesát tisíc nových stromů, nadále se ale potýkají s nízkými znalostmi v péči o rostliny, se sklizní ořechů a jejich uskladněním, s omezenými možnostmi přístupu na trh a vývozu plodin.

I z těchto důvodů místní farmy dokáží vyvézt pouze 20 % vlastní sklizně. Pro české investory a výrobce zemědělských strojů, zpracovatelských a obalových zařízení, hnojiv či zájemce o dovoz ořechů se tak nabízí příležitost  hledat v Malawi partnery pro společné podnikání či zájemce o dodávky zařízení pro zvýšení efektivity pěstování makadamových ořechů.  Místní firmy mají přístup k levné a relativně vzdělané pracovní síle, chybí jim ale technologie a mezinárodní certifikace k vývozu svých produktů.

Pěstování konopí je prozatím v Malawi ilegální, místní parlament ale projednává zákon o legalizaci komerčního pěstování pro lékařské a průmyslové použití. Podobné zákony v poslední době již schválily Zimbabwe, Jižní Afrika, Lesotho či Maroko. Konopná pole mají podle odhadů výrazně vyšší potenciál než masově pěstovaný tabák: Zatímco akr tabáku vynese přibližně 5000 USD, akr konopí může vynést až desetinásobně více. Produkce kanabinoidního oleje (CBD olej) přináší potenciální zisky v řádu stovek procent. I zde se tak nabízí prostor k uplatnění českého know-how a produktů ke zvýšení efektivity pěstování konopí, jeho zpracování, balení či vývozu. Nejatraktivnější možnost do budoucna představují lisy na výrobu zmíněného oleje.

Také cukrová třtina patří v Malawi k tradičně pěstovaným komerčním plodinám. Její vývozní potenciál ale výrazně převyšuje současné úrovně exportu. Vývozy třtiny dosahují sice 50 mil. USD ročně, potenciální objem vývozu by ale podle odhadu International Trade Centre mohl být dvojnásobný. Poptávka přichází zejména ze zemí regionu východní a Jižní Afriky – JAR, Tanzanie a Keni.

Malawi představuje sice jednu z nejchudších zemí Afriky, její makroekonomické ukazatele však naznačují stabilizující se prostředí pro investory i vývozce: Inflace za posledních 24 měsíců klesla z 20 % na 8,8 %, růst HDP v roce 2019 Světová banka projektuje ve výši cca 4 %, malawská centrální banka v lednu 2019 snížila úrokovou sazbu na 14,5 %. Země také profituje z volného přístupu na trhy v EU v rámci programu Anything but Arms.

Na druhou stranu se zemědělství v Malawi nadále potýká s nízkou produktivitou, nedostatkem elektřiny a vysokou závislostí na dešťové vodě (pouze 74 000 hektarů z celkových 400 000 hektarů obdělávané půdy je v současné době zavlažováno). I zde proto lze hledat příležitosti pro české firmy ve vodohospodářském (obnovy studní, mapování podzemní vody, zařízení pro zadržování vody, zavlažování, atd.) či energetickém sektoru (solární, větrná a hydroelektrická řešení, zejména řešení off-grid).

Úkol propojovat zahraniční investory a výrobce vhodných zařízení se zákazníky (státními i soukromými) v Malawi dostala za úkol vládní Komise pro investice a obchod (Malawi Trade and Investment Center), jejíž pracovníci mohou české partnery informovat o chystaných tendrech, veřejných zakázkách, propojovat poptávky komerčních farmářů s nabídkami českých výrobců. Kontakty také zprostředkuje Honorární konzul České republiky v Malawi, prof. Leonard Kamwanja.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Petr Preclík, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Malawi | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme