Malé a střední podniky mohou využít evropské dotace na svou propagaci v zahraničí

Díky dotaci z programu Marketing se společnosti ABM Technology z Jičínska podařilo vstoupit na nové trhy.Příkladem úspěšného dotačního čerpání je projekt společnosti ABM TECHNOLOGY s.r.o. z Jičínska, která se věnuje výrobě, vývoji a prodeji strojů určených pro práce na pozemních komunikacích. Firma využila dotace na účast na oborových veletrzích zaměřených na prezentaci strojů v Německu a v Rakousku. „Díky naší prezentaci na těchto výstavách se nám postupně podařilo vstoupit na italský, řecký a turecký trh. Hlavní záměr projektu byl splněn, získali jsme nové kontakty v různých zemích, spojili jsme se s distributory a podařilo se nám zrealizovat i nové zakázky,“ říká Radek Bukovský, jednatel ABM TECHNOLOGY.

„Ve třech realizovaných výzvách programu Marketing získalo podporu 645 projektů ve výši 799 milionů korun, proplaceny byly již projekty za 318 milionů korun. V případě firem, které využily podpory z tohoto programu, evidujeme rychlejší nárůst exportu či řadu pozitivních vedlejších efektů jako např. zvýšení tlaku na kvalifikaci zaměstnanců či konfrontace se zahraničním know-how,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která operační program administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org .

• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR | Služby

Doporučujeme