Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na výzkum, vývoj a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v rámci „Výzvy IV programu podpory Proof of Concept“. O dotace, které jsou určené na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, mohou žádat malé a střední podniky. Žádosti bude API přijímat do 30. října 2020 a pro zájemce je připraveno celkem 200 milionů korun.

„Cílem výzvy je podpořit malé a střední podnikání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost pro další tržní uplatnění. Program zajišťuje rozvoj předávání znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi a posiluje tak vazby mezi výzkumnou a aplikační sférou, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Úspěšný projekt by měl zahrnovat nápad nebo rozpracovaný výzkum, který ukazuje nový směr pro možné budoucí obchodní využití.“

Podpora je určená pro aktivity s ověřením technické proveditelnosti výzkumu a vývoje s potenciálem výsledek výzkumu zhodnotit na trhu, nebo finální dopracování výzkumu a vývoje s přípravou jeho komerčního využití. Žadatelé mohou na jeden projekt čerpat dotaci ve výši až 10 milionů korun na mzdy, náklady na materiál, konzultační a externí odborné služby a další. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na stránkách agentury API.

Aktivity programu mají přímou vazbu na strategický cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky „Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle rostoucích firem“. Jde především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami, projekty nebo operacemi specifického cíle „Zvýšit počet nových firem usilujících o inovace, zejména vyšších řádů“.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i e-mailemi nebo telefonicky přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme