Malé firmy na venkově mohou žádat o dotace na digitalizaci a robotizaci z OP TAK 

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), začala 1. července přijímat žádosti o dotace ve výzvě Technologie pro MAS (CLLD). O finanční podporu na digitalizaci a robotizaci mohou žádat malé a střední podniky na venkově, a to s podporou Místních akčních skupin (MAS).

Výzvu vyhlásilo 5. května 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 31. prosince 2024. Pro žadatele je připravena celkem 1 miliarda korun. 

Ilustrační foto

Cílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry malých a středních podniků ve venkovských oblastech. Podporované jsou aktivity s vazbou na robotizaci, automatizaci, digitalizaci, web, cloud nebo na komunikační a identifikační Infrastrukturu. „Žadatelé mohou dotace využít například na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. 

Firmy mohou v této výzvě získat až 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 1 milion korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK jsou dostupné na webu agentury API

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.  

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma. 

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme