Malé lokální projekty v Ghaně a Burkině Faso

Česká republika prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v Akkře pomocí malých lokálních projektů (MLP) pomáhá zlepšovat život místních obyvatel.

Pro rok 2021 byly vybrány tři projekty. Dva jsou zaměřené na Ghanu a jeden projekt bude realizován v Burkině Faso.

Pro Ghanu byly vybrány projekty s názvy „Orbis pictus“, což je výstavba školy v oblasti Akyem Edubiase, která má umožnit vzdělávání 900 místních dětí, a „Water Bore Hole“ v oblasti Abokua, kdy by projekt měl zajistit přístup k pitné vodě pro několik tisíc obyvatel.

Poslední projekt je realizován v Burkině Faso, a to „Fabric of the Future“, který má za cíl pomoci místní komunitě žen s vytvořením manufaktury na zpracování a barvení místní bavlny, a tím vytvoření nových pracovních pozic.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana).

• Teritorium: Afrika | Burkina Faso | Ghana | Zahraničí

Doporučujeme