Malé podniky si oblíbily stravenkový paušál pro zaměstnance

Stravenkový paušál aktuálně nabízí zaměstnancům 38 % zaměstnavatelů, tedy přibližně stejný počet jako těch, kteří jako benefit poskytují závodní stravování. Peníze místo stravenek častěji poskytují svým lidem malé podniky.

Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory pro Ministerstvo financí mezi stovkami českých zaměstnavatelů napříč obory a regiony.

„Zatímco závodní stravování nabízejí větší či velké podniky a spíše v průmyslu, stravenkový paušál začaly využívat nejčastěji mikropodniky a malé firmy podnikající ve službách zákaznicky orientovaných na jiné podniky,“ upřesňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pětina firem chystá příspěvek na stravování, ukázala anketa

Dlouhý zároveň připomněl, že po změně stravenkového systému před dvěma lety volalo více než devadesát procent firem. Firmám poskytujícím stravenky vadila hlavně administrativa s nimi spojená, příjemcům především výše provize nebo doba čekání na proplacení u stravenkových společností.

„Stravenkový paušál tak vedle již existujících možností podpory stravování zaměstnanců volí spíše ty podniky, které z různých důvodů nemohly zaměstnancům poskytovat papírové stravenky nebo nemají závodní jídelnu,“ dodává Dlouhý.

Paušál klasické stravenky nevytlačil

Ze šetření také vyplynulo, že se nenaplnily černé scénáře, že by stravenkový paušál zcela vytlačil stravenky.

„Zhruba čtvrtina účastníků ankety, především pak velkých podniků, poskytuje svým zaměstnancům stravenky. Jejich rozšíření přitom roste s velikostí firmy a častěji jsou poskytovány firmami působícími ve službách. Z dat od podniků je ale patrné, že obecně dochází k odklonu od poskytování stravenek ve prospěch paušálu. To bezpochyby souvisí s plusy pro zaměstnance i zaměstnavatele, které má zmíněný benefit oproti běžným stravenkám,“ je přesvědčen šéf Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina.

Právě AČTO byla spolu s Hospodářskou komorou, Asociací hotelů a restaurací a Svazem obchodu a cestovního ruchu jednou z organizací, které na rozdíl od odborových organizací nový benefit pro zaměstnance podpořily v obou komorách parlamentu.

Podnikatelské organizace dosavadní systém označily za nevýhodný hlavně pro restaurace a neorganizované obchodníky v malých obcích, kteří mají oproti řetězcům horší vyjednávací pozici a musí tak platit za přijímání stravenek vyšší provize.

Obavy: Peníze lidé využijí jinak

Hospodářská komora se také dotazovala těch firem, které paušál nezavedly, na jejich důvody, proč tak neučinily. Podle výsledků šetření 18 % středně velkých firem a velkých zaměstnavatelů nad 250 zaměstnanců, kteří znají názor svých zaměstnanců na stravenkový paušál, tento benefit nezavedlo, protože jej v podniku odboráři nebo zaměstnanci odmítli.

Třetina podniků, která paušál nezavedla, má obavy, zda zaměstnanci peníze použijí na nákup jídla či potravin. Především velké firmy pak uvedly, že jsou s dříve zavedenými daňovými úlevami na stravování spokojeni.

Desetina responedentů se chystá stravenkový paušál zavést v následujících měsících. Dalších deset procent dotázaných uvedlo, že pro zavedení paušálu nemá dostatek informací, na základě kterých by se rozhodla.

Stravenkový paušál byl zaveden od roku 2021 jako součást takzvaného daňového balíčku. Umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům daňově zvýhodněný příspěvek na stravování v peněžní formě.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme