Malí exportéři narážejí na hranicích, chyby jim komplikují vývoz

Dražší clo nebo vrácení kamionu se zbožím z hraničního přechodu. To jsou nejčastější důsledky některých chyb, jichž se dopouštějí malé firmy, které se snaží svoje zboží vyvážet za hranice Evropské unie.Český vývoz do zahraničí roste, exportovat se stále více snaží i malé firmy. Těm nezkušeným se přitom může snaha prosadit se se svým zbožím v zemích mimo Evropskou unii značně prodražit. Pokud se dopustí některých základních chyb v celních procedurách, komplikují tím plynulý tok svého zboží k zákazníkům, ale také zvyšují svoje náklady na logistiku kvůli vraceným kamionům z hraničních přechodů.

„Praxe ukazuje, že i renomovaní výrobci podepíší kontrakt na dodávky do zahraničí, aniž by to konzultovali s nějakým skutečným odborníkem na celní oblast. Mnozí exportéři například vůbec nevědí, že jejich odběratelé mohou v některých zemích dosáhnout nulového cla. Mnohdy stačí zásilku vybavit dalšími průvodními doklady a prokázat například takzvaný preferenční původ zboží,“ vysvětluje Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, která je v Česku nevětším poskytovatelem celních služeb.

Časté chyby s DPH

Podle jeho slov si také ne všichni vývozci uvědomují riziko zpětného zdanění exportního zboží. „Komplikace obvykle nastávají kvůli chybějícím dokladům pro fakturaci bez DPH. Riziko představují i vysoké skladovací poplatky, které vznikají v přístavech kvůli absenci důležitých dokumentů a následné blokaci celního řízení,“ shrnuje Luděk Procházka.

Právě s DPH při exportu souvisí řada chyb. Firmy, které nejsou plátci DPH, mnohdy provedou přeshraniční obchod, kde již DPH musí řešit. „Přitom ani v nejmenším netuší, že by mohly mít něco do činění se zákonem o DPH, ať již tuzemským nebo zahraničním,“ konstatuje Lenka Dvořáková, daňová poradkyně společnosti Prospeko.

Některé menší firmy se snaží zajistit celní oblast vlastními silami, případně si vybírají zástupce, se kterým nemají zkušenosti. „Nejhorší situace nastává, pokud si vývozce či dovozce ve výběrovém řízení nevybere jednoho či dva důvěryhodné celní brokery na dlouhodobou spolupráci a celní odbavení svých zásilek svěří do rukou komukoliv, kdo zrovna jejich zásilku přepravuje. Zde je vhodné si vždy položit otázku, zda jsou si firmy vědomy rizik nejen v celní, ale i daňové oblasti a zda stejně nezodpovědně postupují i u daňového poradce,“ varuje expert na celní služby Luděk Procházka.

Vrácené kamiony

Komplikace v celním řízení mohou představovat takzvané garážové firmy v oblasti poskytování celních služeb. Není ojedinělé, když vývozce odešle do zahraničí několik kamionů zboží s celním prohlášením, které vystavily nekvalitní firmy. „Často se tak děje bez předchozího předložení dokumentů na českém úřadě a jen s pokynem, že německý celník v Hamburku dořeší vše podstatné. Ten ale zboží pošle zpátky do Česka a celý kolotoč se opakuje,“ upozorňuje Luděk Procházka.

Tyto situace budou podle něj na denním pořádku také v případě vývozu do Velké Británie, pokud dojde k tvrdé variantě Brexitu. 

 
Dalibor Dostál

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme