Malý lokální projekt podpořil stavbu hřiště pro děti v Peru

V roce 2020 se i přes omezení spojená s bojem proti pandemii covidu-19 podařilo Velvyslanectví ČR v Limě podpořit malý lokální projekt ve čtvrti Chorrillos v Limě. Nezisková organizace Alto Peru zde za příspěvek oficiální české rozvojové pomoci v hodnotě 330 000 Kč staví ve spolupráci s místními obyvateli hřiště pro děti.

Projekt je realizovaný v horní části limské čtvrti Chorrillos, které se říká „Alto Peru“ (Horní Peru), a jejíž obyvatelé – v převážně nelegálních příbytcích a bez přístupu k pitné či užitkové vodě – patří k sociálně nejslabším v hlavním městě.

Organizace Alto Peru se místní komunitě věnuje již řadu let. Mezi její hlavní zaměření patří podpora rozvoje a vzdělání zdejších dětí, prevence drogové závislosti a zapojení mladistvých do místních gangů a posilování komunitní soudržnosti. Jedním z klíčových faktorů pro udržování komunitních vazeb je vytváření bezpečných míst pro kolektivní aktivity či setkávání sousedů, k čemuž má právě přispět i projekt nového hřiště.

Ten byl v první polovině tohoto roku notně zpomalen a hrozilo mu suspendování. Nejprve se kvůli všeobecné karanténě celá implementace projektu na několik měsíců zastavila. Když pak v červnu organizace Alto Peru chtěla na své plány navázat, objevil se nečekaně dříve neznámý „majitel“ plácku, na kterém mělo být hřiště postaveno, a požadoval za jeho zakoupení či pronájem astronomickou částku. Díky aktivitě místních sousedů, kteří se snu na nové hřiště nechtěli vzdát, se naštěstí podařilo brzy nalézt nový terén a projekt tak mohl pokračovat.

Na stavbě hřiště se postupně podílela celá komunita čtvrti Horní Peru. Sousedi i jejich děti ve volném čase vyklízeli dosud nepoužívaný terén, který sloužil jako nelegální skládka, urovnávali půdu a odváželi zapůjčenými kamiony přebytečnou zeminu, pokládali desky jako hrací plochu, montovali dřevěné lavice na tribunu a truhlíky na květiny, či se střídali v pravidelných hlídkách, aby nedošlo k odcizení zakoupeného materiálu. I přes nepříznivou koronavirovou situaci tak bude moci být hřiště k dispozici dětem během letních prázdnin, které v Peru začnou v půlce prosince 2020.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autorka: Radka Sibille, ekonomická sekce.

• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí

Doporučujeme