Malým firmám ujíždí digitální vlak, AMSP ČR jim chce pomoci

Malé české firmy začínají zaostávat v digitální gramotnosti. Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) proto startuje historicky největší edukační aktivitu zaměřenou na využívání digitálních nástrojů v malém byznysu.

  • Rok digitálního podnikání 2019 umožní nejmenším podnikatelům otestovat, jak jsou připraveni na dobu, která se nezadržitelně blíží.
  • Celkem 6 hlavních oblastí se zaměří na Řemeslo 4.0, Průmysl 4.0, Služby 4.0, Obchod a retail 4.0, Farmu 4.0 a Firmu 4.0.
  • Doprovodné aktivity se zaměří na edukaci formou videí, webinářů, seminářů, přednášek a praktických workshopů.
  • Zapojena je rovněž univerzitní a středoškolská platforma.

Podle údajů Evropské komise má Česká republika nižší úroveň základních digitálních dovedností, než je průměr států EU, nižší než Slovensko nebo Chorvatsko. To se pak projevuje i v tom, jak lidé v českých firmách využívají existující možnosti i jaký mají přístup k inovacím typu 3D tisk, k robotické automatizaci a dalším oblastem digitalizace.

České firmy v řadě aspektů v oblasti digitální společnosti zaostávají, ve srovnání s konkurenty z EU mají např. nižší úroveň využívání moderních technologií až o 20 %, v jiných aspektech se ČR pohybuje cca na průměru zemí EU. Dle nedávného průzkumu provedeného společností Microsoft mezi 20.000 respondenty z 21 EU zemí se 8,4 % českých respondentů cítí být vysoce produktivními, 17 % českých respondentů cítí, že mají prostor inovovat a 15,6 % českých respondentů věří, že přináší své firmě strategickou hodnotu; v tomto ohledu je však situace v ostatních zemích EU obdobná. Dle unijního „Digital Society and Economy Index“ srovnávajícího digitální gramotnost občanů EU (ICT znalosti a zkušenosti) je ČR s podílem ICT znalých občanů 54 % těsně pod průměrem EU (56 %).

Podle studie Microsoftu je základním předpokladem pro zvýšení produktivity firem, jejich inovativnosti a pro aktivní a efektivnější zapojení zaměstnanců do těchto procesů zavedení a posilování digitální kultury ve firmách. Pro srovnání lze příkladem zmínit, že pokud jde o málo, nebo o vysoce produktivní zaměstnance, je jich ve firmách se silnou digitální kulturou 6 %, resp. 12 %, zatímco ve firmách se slabou digitální kulturou 18 %, resp. 10 %.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu dodává: „Musíme změnit formu, jakou se malým firmám představují pokročilé technologie. Marketingový tlak spojený s koncepcí Průmyslu 4.0 svádí k tomu, že se doba digitalizace týká pouze výrobců napojených na globální řetězce, nemluvě o tom, že se digitalizace představuje zbytečně komplikovaně. Ta se přitom dotkne každé zemědělské farmy, každého malého obchodníka, stejně jak řemeslníka. Musíme ukazovat, že parametry digitalizace neurčuje stát, ale zákazník a spotřebitel. Nastupující generace zcela změní parametry klasického obchodního vztahu a pokud na to nebudou malé firmy připraveny, nepřežijí. Proto rozjíždíme historicky největší aktivitu vzdělávání malých firem a živnostníků v této oblasti.“

„Naše data z hodnocení připravenosti firem nám ukazují, že firmy v ČR mají obrovský nevyužitý potenciál využít digitální nástroje k zefektivnění své činnosti i k tomu, aby nabízely zcela nové služby svým zákazníkům. Věříme tomu, že stejně jako je ČR na špičce v e-commerce a internetovém prodeji, máme šanci stát se lídrem v oblasti digitalizace. S rozšířením nových technologií a mobilních sítí na internet věcí se nemusíme dívat pouze na kancelářské aplikace, ale také na celou řadu inovací, které pomohou oborům jako je zemědělství, služby řemeslo, nebo výroba. Díky dostupným digitálním inovacím mají dnes i ty nejmenší firmy možnost získat obrovskou konkurenční výhodu a nabízet svým klientům přes to, co od nich v digitálním světě vyžadují,” uvádí Filip Dřímalka, hlavní manažer projektu AMSP ČR Rok digitálního podnikání 2019 a jednatel Digiskills.

Téma digitalizace zajímá i velké firmy, proto projekt RDP 2019 podporují i takové společnosti, jakou je ŠKODA AUTO a.s. „Digitalizace patří ke klíčovým pilířům Strategie 2025 značky ŠKODA, která se prolíná ve všech oblastech podniku – od vzdělávání a školení personálu, přes vývoj za pomoci moderních technologií, virtuální reality a 3D-technologie, až po výrobu v rámci Průmyslu 4.0,“ říká Luboš Vlček, ředitel ŠKODA AUTO Česká republika.

„Již dnes je modelová pleta vozů ŠKODA plně konektivní. S nástupem elektromobility a autonomního řízení se význam digitálních technologií v automobilovém průmyslu dále posílí. Digitalizace se však neomezuje pouze na oblast výroby, ale zasahuje i do prodejních, servisních a dalších oblastí byznysu. Digitální nástroje pomáhají snižovat míru a náročnost administrativy, zjednodušují procesy v naší organizaci a obchodní síti. V neposlední řadě vnímáme digitalizaci jako nástroj pro využití nových obchodních příležitostí a získání nových klientů. Samozřejmě ve spolupráci a za přispění obchodních partnerů značky ŠKODA, zejména v oblasti prodejního a servisního procesu, jakožto naplnění potřeb a očekávání generace digitálně smýšlejících zákazníků. Jelikož cílem projektu Rok digitálního podnikání je především podpora rozvoje a konkurenceschopnosti malých a středních českých podniků v oblasti digitalizace, rozhodli jsme se stát se jeho generálním partnerem. Domníváme se, že naše zkušenosti v tomto směru mohou být přínosné i pro řadu jiných průmyslových podniků,“ uzavírá Luboš Vlček.

Digitalizace firem má přímou souvislost i s oblastí financí a financování, proto mezi partnery projektu RDP 2019 je i Československá obchodní banka a.s. „Firmy procházejí velkou změnou způsobenou nástupem moderních technologií, digitalizací, robotizací. Nové technologie navíc dokážou v krátké době významně změnit celý obor či sektor. Banka proto musí být v této oblasti vždy o krok napřed, aby byla připravena klientům s těmito změnami pomoci. ČSOB se dlouhodobě zaměřuje na oblast malých a středních podnikatelů a podpora projektu Rok digitálního podnikání nám umožní ukázat klientům nové trendy například v oblasti platebního styku, e-commerce či mezinárodního obchodu“, uvedl Petr Manda, ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Související na BusinessInfo.cz: Průmysl 4.0 představuje pro malé a střední firmy příležitost, ale i rizika

Tanja Vainio, Generální ředitelka ABB Česká republika a Slovensko k projektu RDP 2019 uvádí: „Malé a střední podniky v České republice představují páteř celé ekonomiky. Pro úspěšnou budoucnost ČR je velmi důležité, aby se tento segment úspěšně rozvíjel a byl dlouhodobě konkurenceschopný. Jsem přesvědčena o tom, že tomu zcela jistě napomůže využívání nových technologií a inovace ve výrobě. My v ABB víme, že moderní technologie nejsou strašákem, ale naopak příležitostí k růstu, efektivní výrobě a odlišení se od konkurence. Víme, že tyto technologie již nejsou výsadou pouze velkých nadnárodních výrobců. Naše zkušenosti ukazují, že digitalizace, automatizace a robotika představují stále častěji řešení i pro malé a střední podniky. Naše partnerství v rámci projektu „Rok digitálního podnikání 2019“ tak vnímáme jako smysluplnou osvětu a podporu rozvoje české ekonomiky.”

„Segment malých a středních obchodníků je pro nás velmi důležitý. Naším cílem je především zlepšovat proces akceptace plateb tak, aby přinášel výhody pro tento segment a zároveň zvyšoval komfort a dostupnost plateb pro jejich zákazníky. S tímto záměrem jsme se rozhodli podpořit projekt Rok digitálního podnikání a pomoci tak malým a střední podnikatelům rozvíjet se v oblastech digitalizace a placení kartou,“ uvádí Martin Dolejš, Head of Commerce Development CZ&SK, Mastercard.

První velkou akcí, kterou odstartuje RDP 2019, je téma Řemeslo 4.0 a Digitální řemeslný inkubátor připravený AMSP ČR, který je možné navštívit v rámci veletrhu Střechy Praha / Řemeslo Praha ve dnech 7.- 9. 2. 2019 v hale 4 v areálu PVA EXPO Praha Letňany. Zde si budou moci návštěvníci vyzkoušet např. virtuální svařovací simulátor, virtuální zdění, laserové a digitální měřící přístroje, aplikace pro řemeslníky do mobilu, využití kamer a dronů v nedostupných prostorech, pracovní stanici s haptickým ramenem a tvorbu modelu pro kamenosochaře prostřednictvím freeform modelingu vč. 3D tisku díla. Doprovodné přednášky představí kancelář řemeslníka 21. století.

Odkazy:

Rok digitálního podnikání 2019:

Vládní program digitalizace ČR 2018+ (627 kB)

Doporučujeme