Manipulativní praktiky online byly v EU zjištěny u 148 ze 399 prověřovaných e-shopů

Evropská komise a vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele 23 členských států, Norska a Islandu (síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) zveřejnily výsledky kontrolní akce („sweep“) maloobchodních internetových stránek.

Tato kontrolní akce se týkala 399 e-shopů, jejichž prostřednictvím maloobchodníci prodávají výrobky od textilu až po elektronické zboží. Zaměřila se rovněž na tři konkrétní druhy manipulativních praktik, o nichž je známo, že často donutí spotřebitele k volbě, která nemusí být v jejich nejlepším zájmu; jde o tzv. „temné vzorce“. Jedná se mimo jiné o falešné odpočítávaní času, internetová rozhraní koncipovaná tak, aby spotřebitele navedla k nákupu, předplatnému nebo jiným možnostem volby a skryté informace. Šetření ukázalo, že 148 internetových stránek obsahovalo alespoň jeden z těchto tří temných vzorců.

Ilustrační fotografie

Komisař pro spravedlnost Dodere Reynders uvedl: „Náš screening ukazuje, že se téměř 40 % internetových nákupních stránek uchyluje k manipulativním praktikám, které využívají zranitelnosti spotřebitelů nebo je klamou. Takové chování je samozřejmě špatné a v rozporu s ochranou spotřebitele. Dnes již máme k dispozici závazné nástroje, které nám pomáhají tyto problémy řešit, a vyzývám vnitrostátní orgány, aby využily svých donucovacích kapacit k přijetí příslušných opatření a boji proti těmto praktikám. Souběžně s tím Komise přezkoumává veškeré právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, aby posoudila, zda jsou vhodné pro digitální věk; k tomu patří i to, aby zjistila, zda jsou dostatečně pokryty temné vzorce.“  

  • 42 internetových stránek používalo falešné odpočítávání času s lhůtami pro nákup konkrétních produktů,
  • 54 internetových stránek navádělo spotřebitele na určité možnosti – od předplatného až po dražší produkty nebo možnosti doručení – buď svým vizuálním designem nebo volbou jazyka,
  • u 70 internetových stránek bylo zjištěno, že zatajují důležité informace nebo zhoršují jejich viditelnost pro spotřebitele. Mezi takové informace patří například údaje týkající se nákladů na doručení, složení výrobků nebo dostupnosti levnější možnosti. 23 internetových stránek skrývalo informace s cílem manipulovat spotřebitele k předplatnému,
  •  součástí kontrolní akce byly rovněž aplikace 102 prověřovaných internetových stránek, z nichž 27 rovněž používalo alespoň jednu z uvedených tří kategorií temných vzorců.

Další kroky

Vnitrostátní orgány dotčené obchodníky vyzvou, aby na svých internetových stránkách zjednali nápravu, a případně přijmou další opatření v souladu s vnitrostátními postupy.

Komise kromě této kontrolní akce a v rámci svého širšího úsilí o potírání temných vzorců s cílem doplnit práci sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele bude rovněž kontaktovat internetové obchodníky uvedené ve studii z roku 2022 o nekalých obchodních praktikách v digitálním prostředí, aby je vyzvala k nápravě problémů, které jsou zde popsány.

Komise dále také shromažďuje zpětnou vazbu ke třem směrnicím týkajícím se ochrany spotřebitele, aby určila, zda zajišťují vysokou úroveň ochrany v digitálním prostředí: směrnice o nekalých obchodních praktikách, směrnice o právech spotřebitelů a směrnice o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách. Veřejná konzultace bude probíhat do 20. února 2023.

graf
Zdroj: EK

Souvislosti

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele je síť orgánů odpovědných za prosazování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele. Pro účely řešení přeshraničních otázek jsou činnosti těchto orgánů koordinovány na úrovni EU.

Za vymáhání právních předpisů EU na ochranu spotřebitele jsou zodpovědné vnitrostátní orgány členských států. Díky aktualizovanému nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele mají nyní větší pravomoci k odhalování nesrovnalostí a k přijímání rychlých opatření proti nepoctivým obchodníkům.

Nový akt o digitálních službách používání temných vzorců na online platformách zakáže. Doplní pravidla, jako je směrnice o nekalých obchodních praktikách nebo obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zajistí, aby v právních předpisech nezůstala žádná mezera, která by platformám umožňovala manipulovat uživatele.

2019/2161/oj“>Nová směrnice o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele navíc pozměnila stávající nástroje spotřebitelského práva EU tím, že zvýšila transparentnost pro spotřebitele při nákupu na internetových tržištích.

Kontrolní akce provádí síť s použitím souboru společných kritérií vypracovaných Evropskou komisí. Informace o předchozích kontrolních akcích naleznete zde.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: E-commerce

Doporučujeme