Mapy operátorů lžou, zlobí se malé firmy. Marně hledají 4G signál

Operátoři plní podmínky stanovené při udělování licencí s předstihem. Přesto podnikatelé na řadě míst stále nemohou využívat rychlý 4G neboli LTE internet. Na některých místech se dokonce dříve dostupný signál ztratil. Zlepšení by měla přinést výstavba dalších desítek vysílačů do konce letošního roku.Malé firmy a podnikatelé se zlobí na telefonní operátory. Na mnoha místech, která jsou vyznačena jako pokrytá na mapách společností poskytujících rychlý 4G internet, totiž signál rychlého připojení hledají marně.

„Je to k vzteku. Podobně jsem již před několika lety naletěl již sliby mobilního připojení k internetu tehdy ještě v 3G kvalitě. Tenkrát jsem se nepřipojil prakticky nikde, kde jsem tuto službu potřeboval využívat. Reklamace u operátora mi nebyla nic platná, dva roky jsem musel platit paušál za službu, kterou jsem nemohl využívat,“ popisuje svoji zkušenost živnostník Tomáš Svoboda.

Když se rozhodoval pro nákup 4G technologie, vsadil na dvoustupňové prověření. Nejdříve se podíval, zda lokality, ve kterých potřebuje rychlá mobilní internet především využívat, pokrývají mapy mobilních operátorů. A s potěšením zjistil, že je zahrnují vizualizace všech tří hlavních poskytovatelů signálu.

Pak si na krátkou dobu vypůjčil od známých či v prodejnách modemy na příjem mobilního signálu a zjistil, že ve venkovské lokalitě, kde potřebuje být na příjmu přibližně polovinu roku, má 4G signál O2 a T-Mobile, zatímco Vodafone v daném místě nefunguje. Nakonec se rozhodl pro O2, protože od stejného operátora již využíval mobilní hlasové služby.

Jenže po pár týdnech se signál rychlého internetu z dané lokality „ztratil“ a dostupný Edge signál je natolik pomalý, že je prakticky nefunkční.

„Signálem 4G LTE pokrýváme v současné době 99 procent populace. Najdou si však lokality, kde mohou být problémy s dostupností signálu, zejména uvnitř domů nebo v oblastech s členitým terénem. Pokrytí těchto oblastí lze zajistit za cenu velmi vysokých nákladů. Většinou zde neexistují vhodné stavby pro umístění základnových stanic, proto je třeba zajistit výstavbu vlastních stožárů, vybudovat dlouhé elektropřípojky a přístupové cesty,“ říká mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

Ozvěte se, když se ztratí signál, žádají operátoři

Zároveň připouští, že se zákazníkům může ztratit signál z míst, kde dříve fungoval. „V současné chvíli také probíhá sdílení sítí se společností T-Mobile, které přinese řadě zákazníků lepší pokrytí. Může se však zároveň stát, že například v oblastech, které se nacházely v okrajových částech dosahu základnových stanic, se signál zhoršil,“ zmínila Lucie Pecháčková.

„Pokud zákazníci zaznamenají zhoršení signálu v místech, kde byl dříve běžně dostupný, doporučujeme, aby se obrátili na naši bezplatnou zákaznickou linku. Kolegové, kteří mají správu sítě na starosti, se takovým podnětem budou zabývat,“ doplnila Lucie Pecháčková.

Také další operátoři připouštějí, že mapy nejsou přesné. „Máme to vysvětleno i pod mapou pokrytí. Uváděné pokrytí je výsledkem počítačové simulace. Skutečné pokrytí se může částečně lišit od počítačového modelu. Jako u každého systému založeného na šíření rádiového signálu, síla signálu a dostupnost služby může být ovlivněna lokálními podmínkami, jako jsou například okolní zástavba, materiál budov, vegetace, umístění v budově nebo autě a podobně,“ vysvětluje mluvčí Vodafone Veronika Exnerová.

„Mapa je orientační a nemůžeme garantovat její přesnost v konkrétní lokalitě. Zejména v oblastech se slabším pokrytím doporučujeme dostupnost služby ověřit přímo na místě. Mapy mimo web vodafone.cz mohou ukazovat jiné pokrytí, zejména díky odlišné metodice výpočtu.

Také každý telefon je jiný a každý se časem zhoršuje opotřebením. Skutečně se citlivost telefonu liší výrobce od výrobce a dokonce i každý kus je unikátní. Například LTE modemy mají výrazně lepší citlivost na radiový signál v porovnání s běžnými telefony,“ zdůrazňuje Veronika Exnerová.

Stejnou zkušenost zaznamenala i redakce BusinesInfo.cz. Když před časem testovala dostupnost signálu v několika lokalitách, zjistila například, že v rekreační oblasti Vidlák u Černín na Kutnohorsku, kde při prvním testu zaznamenala 4G signál T-Mobile i Vodafone, byl po roce dostupný pouze pomalý Edge signál.

Mapa ukazuje pokrytí, ale signál není žádný

„Oblast Černín na Kutnohorsku opravdu nemáme nyní dobře pokrytou, sice naše mapa ukazuje pokrytí, ale klikem na pravé tlačítko v požadovaném místě mapy lze získat podrobnější informace. Signál, hlavně v oblasti se slabým pokrytím, může vykazovat nestabilitu. Konkrétně Černíny jsou pravděpodobně pokryty z Červených Janovic, ale signál prochází lesem. V takových oblastech si pak zákazníci často stěžují při výměně telefonu, nebo se jim zhorší signál právě kvůli tomu, že jejich telefon utrpěl již příliš mnoho pádů a podobně,“ dodává Veronika Exnerová.

Podobné problémy připouští i T-Mobile. „V některých lokalitách při optimalizaci parametrů sítě z pohledu celkové kvality 4G služby může docházet na okrajích pokrytí k úplnému ztracení signálu nebo snížení datových rychlostí po dané změně a v jiných lokalitách naopak ke zlepšení signálu nebo datových rychlostí. Naší snahou nicméně je dané negativní dopady a optimalizační kampaně minimalizovat,“ říká mluvčí T-Mobile Tomáš Leixner.

Operátor navíc chystá konkrétní opatření ke zlepšení situace. „V uvedené lokalitě u Černín se pokusíme dosáhnout alespoň původní úrovně signálu během nejbližších dvou týdnů. Vysílač pokrývající danou oblast je východním směrem od dané lokality, nejvyšší úrovně pokrytí by měly být ve východní části budov a objektů, pomineme-li i faktor odrazu signálu a lokálních překážek šíření signálu a podobně,“ konstatuje Tomáš Leixner.

„V horizontu příštích měsíců až kvartálů by měl být zprovozněno 4G na vysílači u Zbraslavic, které by mohlo v oblasti zvýšit pokrytí z jižního směru. GSM služba je na daném vysílači zprovozněna od roku 2015. Záleží, je-li v dané budově GSM pokrytí nyní z vysílače z východního nebo jižního směru. Se spuštěním 4G by měla daná budova být s vyšší pravděpodobností pokryta ze stejného vysílače jako u GSM služby,“ dodává Tomáš Leixner.

Také T-Mobile připouští, že jeho mapy nemusejí přesně odrážet realitu. „Rozdíly mohou být způsobeny desítkami faktorů, třeba novou výstavbou domů, růstem zeleně a podobně,“ zmiňuje Tomáš Leixner.

Výpočty operátorů úřad v terénu neprověřuje

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) pravdivost map pokrytí operátorů přímo v terénu preventivně nekontroluje. Opět pracuje jen s výpočty. „ČTÚ kontroluje splnění kritérií z hlediska pokrytí okresu, nehodnotí se jednotlivé obce zvlášť, výpočtem z dat dodaných operátory. Výsledek predikce se porovná s dodaným výpočtem operátorů, v případě nesouladu dojde k měření pokrytí celého okresu. Jinak se konkrétní měření provádí v případě stížností na poskytování služby,“ podotýká mluvčí ČTÚ Jana Chloubová.

Také podle ní je možné, že v některých místech se může 4G signál ztratit. „V případě doplnění dalších stanic do některé oblasti může dojít i ke změnám parametrů u dříve spuštěných stanic, tedy může dojít ke změně stávajícího pokrytí. V oblastech se slabou úrovní signálu je možnost jeho přijmu výrazně ovlivněna dalšími faktory jako je počasí nebo aktuální vytížení konkrétní základnové stanice,“ potvrzuje Jana Chloubová.

Podle ČTÚ k 1. červenci 2017 pokrýval O2 93,4 procenta území a 98,2 procenta populace, T-Mobile 93,7 procenta území a 98,9 procenta populace a Vodafone 92,4 procenta území a 99,2 procenta populace. Rozšiřování pokrytí podle úřadu postupuje podle plánu, nebo ho předbíhá.

„Stanovené podmínky jsou plněny v předstihu. Podmínky stanovené ke lhůtě 30 měsíců od udělení přídělů rádiových kmitočtů byly s rezervou splněny všemi operátory. Již nyní jsou téměř splněny i podmínky stanovené pro lhůtu pěti let od udělení přídělů, každému z operátorů zbývá pro splnění této povinnosti pokrýt 1 až 2 okresy ČR,“ porovnává Jana Chloubová.

Hlavní trasy ještě nejsou stoprocentně pokryté

Podnikatelé, kteří často cestují, si přitom nestěžují jen na nedostupnost signálu v konkrétních lokalitách, ale také na hlavních silničních a železničních tazích. „Tragické je především pokrytí hlavního koridoru Praha – Brno,“ stěžuje si podnikatel Jan Novotný.

Podle ČTÚ ale operátoři pokrývají hlavní trasy v souladu s licenčními podmínkami. „Do pěti let od udělení přídělu jsou operátoři povinni pokrýt 50 procent jejich rozsahu, do 7 let od udělení přídělu potom 100 procent jejich rozsahu. Hodnoty pokrytí liniových staveb ČTÚ též pravidelně zveřejňuje na stránkách lte.ctu.cz a v současné době je pokryto již více než 98 procent jejich rozsahu,“ konstatuje Jana Chloubová.

„S pokrytím dálnice D1 signálem LTE se už asi tři roky můžeme chlubit, obecně dálnice a silnice jsou naší prioritou,“ připojuje za Vodafone Veronika Exnerová. „Pokrytí D1 se blíží výše uvedenému průměru základního 4G pokrytí. U D1 podle našeho interního výpočtu dosahuje více než 99,6 procenta. Ke zlepšování 4G pokrytí dálniční sítě nadále průběžně lokálně dochází a to spouštěním dokrývacích vysílačů v blízkém i širším okolí dálnic,“ připojuje za T-Mobile Tomáš Leixner.

Železnice je však podle ČTÚ specifická oblast. „Při příjmu signálu je však nutno uvažovat mimořádně nepříznivé podmínky pro šíření rádiového signálu dovnitř vozidel a zejména moderních železničních vagónů,“ poznamenává Jana Chloubová. To však zkušenosti z praxe úplně nepotvrzují. „Cestuji pravidelně na trase Kolín – Praha, většinou desítky let starými rychlíkovými vagony a přesto je pokrytí signálem velmi děravé,“ popisuje Jan Novotný svoji zkušenost.  

„Z pohledu zlepšování pokrytí železničních koridorů, u kterých je konstrukcí vlaku signál více tlumen, je v plánu výstavba dalších několika set vysílačů – probíhají jednání i na úrovni všech 4G operátorů i se zástupci železnic s cílem výběru nejvhodnějších lokalit pro nové či další železniční vysílače a diskuze o možných řešeních dalšího zlepšování pokrytí vlaků,“ popisuje Tomáš Leixner.

Přibývají desítky vysílačů

Další rozšiřování se bude týkat i celé 4G sítě. „Rozvoj sítí LTE samozřejmě dále probíhá, a to jednak budováním pokrytí v okresech, kde dosud není splněna podmínka pokrytí 95procent obyvatel, a dále ve velkých městech, kde je postupně nasazováno LTE v kmitočtových pásmech 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz a tím je budováno potřebné kapacitní pokrytí,“ popisuje Jana Chloubová.

Například O2 bude přidávat další pokrytí ke své síti, kterou nyní v České republice zajišťuje 5329 vysílačů, z toho 635 jich je v Praze a 220 v Brně. Podobně postupují další velcí operátoři. „Na síti neustále pracujeme. Intenzivně budujeme nové lokality a do současné sítě zavádíme nové technologie, v případě LTE obecně označované jako LTE-A neboli advanced,“ zmiňuje Veronika Exnerová.

Rychle postupuje také T-Mobile. „Pro příklad za uplynulých sedm měsíců tohoto roku bylo dokončeno a spuštěno v průměru 60 vysílačů za měsíc s novým pokrytí nebo zlepšujících pokrytí. Což odpovídá v případě zprůměrování na kalendářní den dvěma vysílačům za den. V ještě vyšším tempu je plánována výstavba 4G vysílačů i v dalších měsících tohoto roku v celkovém průměru až přes 80 vysílačů za měsíc,“ uzavírá Tomáš Leixner.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme