Marocké zdravotnictví čeká modernizace

Marocká strategii v boji s pandemii se ukázala jako velmi účinná. Okamžitá mobilizace veškerých zdrojů pomohla zastavit rychlé šíření viru v jeho počátcích. Pandemie však z dlouhodobého hlediska obnovila tlak na investice do zdravotního systému.

Náklady na zdravotní péči v Maroku představují 5 % státního rozpočtu. Například v České republice v loňském roce šlo do zdravotnictví přibližně 8 % státního rozpočtu. Podle zprávy WHO k Marockému zdravotnictví se sektor potýká s nedostatkem personálu a dalšími problémy souvisejícími s geografickým rozložením zdravotnických zařízení, ekonomické a sociální rozdíly v jednotlivých regionech celou situaci neusnadňují. V řadě oblastí Maroka nemocnice chybí, jejich spádová oblast je příliš velká nebo nedisponují dostatečným vybavením.

„Hlavním problémem je, že trpíme nedostatkem lidských zdrojů. Tomu tak bylo, ale již dávno před příchodem pandemie nemoci covid-19,“ uvedl ministr zdravotnictví Khalid Ait Taleb. Problém však není jen v počtu vyškoleného personálu, ale také v chybějícím zdravotnickém vybavení.

Podle vyjádření předsedy vlády má Maroko v současné době pouze 1640 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Při pohledu na celosvětové statistiky, kdy určité procento nakažených při nákaze prochází těžkým průběhem nemoci a potřebuje hospitalizovanou léčbu, je zřejmé, že Maroko se svými 36 miliony obyvateli potřebuje takovýchto lůžek a návazného vybavení daleko více.

Marocká administrativa se snaží dlouhodobě navýšit rozpočet ve zdravotnictví. Již v roce 2018 spustila program SANTÉ 2025. V souvislosti s dopady pandemie lze očekávat upnutí větší pozornosti k této vládní strategii a větších investic do zdravotnictví. V několika nejbližších letech až do roku 2025 v souvislosti s uvedeným programem by tak mělo docházet k průběžné modernizaci marockého zdravotnictví.

Nedostatek lůžek na jednotkách intenzivní péče a zdravotnického vybavení, ale také školení zdravotnického personálu může být velmi zajímavými příležitostmi pro české dodavatele a pro školící instituce v oblasti zdravotnictví. Nabízí se taky případná vzájemná kombinace obojího.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko). Autoři: Ichrak Touri, ekonomická specialistka, Jan Hladík, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Maroko
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme