Maroko opouští „šedou listinu“ daňových rájů

Evropská unie se rozhodla vyškrtnout Marocké království z tzv. „šedé listiny“ nespolupracujících třetích zemí. Z pohledu marocké administrativy se jedná o ocenění jejího úsilí v rámci provedené daňové reformy, která probíhala od roku 2018.

Evropská unie opřela své rozhodnutí o finální posouzení daňového systému tzv. Casablanca Finance City ze strany OECD. Na základě jejího pozitivního hodnocení pak EU přistoupila k definitivnímu vyškrtnutí Maroka z šedého seznamu.

Jedna z nejdůležitějších změn v rámci daňové struktury se týkala již zmíněného finančního a ekonomického centra Casablanca Finance City. Dále musely projít reformou také dva preferenční daňové režimy, které se uplatňovaly pro tzv. volné obchodní zóny a exportní společnosti.

V Maroku existovalo k lednu roku 2021 jedenáct volných obchodních zón, které lákaly zahraniční firmy na zvýhodněný daňový režim a řadu dalších pobídek ze strany státu. Na návrh marockého ministra průmyslu a obchodu byly 2. února 2021 tyto zóny „transformovány“ na tzv. akcelerační průmyslové zóny. Na společnosti založené v těchto průmyslových zónách před lednem 2021 jsou uplatňovány zvýhodněné daňové sazby s trváním na dobu pěti let od založení. Společnosti založené již v roce 2021 se budou řídit novým daňovým režimem. Uváděná daňová úprava má za cíl přiblížit se evropským standardům v daňově legislativě.

Samotný šedý seznam, který se často nazývá též „watch list“, je z pohledu Evropské unie seznamem zemí, jejichž dozor nad dodržováním finančních předpisů není plně „dostačující“ a je dlouhodobě ze strany EU sledován.

Při zařazování na seznamy daňových rájů vychází EU z několika kritérií, kterými jsou daňová transparentnost, spravedlnost v daňové zátěži v poměru ke skutečné ekonomické činnosti a další. Země nacházející se na černém seznamu (vyšší stupeň seznamu šedého) pak čelí problémům s přístupem k programům financovaných ze strany EU a evropské společnosti, které v jurisdikcích těchto zemí působí, pak musí splňovat další opatření k zajištění souladu s evropskými předpisy.

Pro Maroko je EU významným obchodním partnerem a 65 % jeho celkové obchodní výměny probíhá právě s členskými zeměmi. Maroko je díky své geografické poloze vstupní branou pro řadu evropských firem na africký trh. Marocké království je jedním z 54 signatářů AfCFTA, zatím však ještě tuto dohodu neratifikovalo. Do budoucna však od dohody očekává řadu pozitiv. Vazby na EU, a to nejen ty geografické, tak budou částečně určovat postavení severoafrického království v rámci této kontinentální zóně volného obchodu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko).

• Teritorium: Afrika | Maroko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme