Maroko se připravuje na digitalizaci

V neustále se měnícím digitálním světě Maroko zahájilo svůj závod s časem ve snaze transformace na moderní technologie. Snahu zrychlit digitalizaci státní správy, ale také služeb soukromého sektoru způsobila koronavirová pandemie.

Maroko využilo digitální technologie v boji proti covidu-19. Občanské iniciativy a vláda využívají moderní komunikační technologie v době zdravotnické krize v několika oblastech. Při pokusu zabránit šíření viru, podpoře nezaměstnaným a firmám, ale také v běžném životě marockého občana. Online nákupy, efektivní a jednoduché doručovatelské služby, internetové bankovnictví a řada dalších služeb provázaných s digitalizací jsou českému zákazníkovi dobře známy již delší dobu.

V Maroku však až zdravotnická krize odstartovala „boom“ digitalizace a přiměla státní i soukromou sféru změnit dosavadní přístup. Jindy oblíbená „společenská záležitost“ placení složenky u poskytovatele telefonních služeb již nemá v době sociálního odstupu šanci přežít.

Během zdravotnické krize bylo zřízeno několik e-platforem majících různou řadu funkcí. Například vysoké školy ve vzájemné spolupráci vytvořily aplikaci pro online výuku, uložiště a sdílení dokumentů, tak, aby mohla distanční výuka budoucích inženýrů, lékařů či ekonomů nadále fungovat. Zákaz roznášení tiskovin tak přiměl největší mediální domy v zemi přejít na digitální zpravodajství.

Firmy, jejichž podnikání bylo zasaženo řadou přísných restrikcí, mají možnost online žádat o odklad splátek, vyřádit daňové přiznání nebo si požádat o finanční podporu z vládních fondů. Zajímavostí je, že například v odlehlých regionech, kde není pokrytí internetem, využívalo ministerstvo školství státní televizní kanály, kde běžela běžná školní výuka.

Ještě před vypuknutím pandemie byla v Maroku zřízena Agentura pro digitální rozvoj, která vytvořila na žádost vlády strategii s názvem „Morocco Digital 2025“. Komplexní plán digitální transformace určil hlavní priority. Maroko má ambice stát se regionálním digitálním „hubem“, posílit vlastní schopnosti a získat know-how v této oblasti a samozřejmě digitalizovat státní správu.

Zkušenosti a znalosti zahraničních subjektů tak budou v Maroku vítány. České firmy z ICT sektoru tak mají možnost zachytit začátek digitalizace v severní Africe a být součástí celého procesu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko). Autoři: Ichrak Touri, ekonomická specialistka, Jan Hladík, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Maroko
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme