Maroko úspěšně získává finance na obnovu ekonomiky

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) i nadále pokračuje ve svých aktivitách v Marockém království. Mezi lety 2019 a 2020 se investice více než ztrojnásobily. V roce 2020 dosáhly hodnoty 742 milionů eur. Většina investic je určena na zvládání krize vyvolané pandemií covidu-19.

EBRD ve své rozvaze za rok 2020 vykázala rekordní investice do marockého hospodářství. V roce 2020 investice dosáhly částky 742 milionů eur, zatímco o rok dříve, před vypuknutím pandemie, činily „pouhých“ 204 milionů eur. Kumulativní investice EBRD se tak v Maroku zvýšily na 2,8 miliardy eur od roku 2012, kdy zde EBRD zahájila svou činnost.

Investice během roku 2020 úzce souvisely s pandemií covidu-19 a jejímu enormnímu dopadu na marockou ekonomiku. Tři významné státní podniky obdržely půjčky se státní zárukou v celkové výši 300 milionů eur. Národní úřad pro letectví (ONDA) obdržel finanční injekci ve formě 150 milionů eur, Národní úřad pro elektřinu a pitnou vodu (ONEE) pak získal podporu ve výši 50 milionů eur a Národní úřad silnic (ADM) obdržel půjčku ve výši 100 milionů eur. 

Evropská banka pro rozvoj a obnovu také uzavřela dohodu s marockým Ministerstvem zemědělství na podporu nové vládní strategie „Green Generation“. Ministerstvo získalo úvěr ve výši 150 milionů eur na podporu projektů souvisejících se zemědělstvím. Přes veškeré snahy o diverzifikaci vlastního hospodářství si marocká vláda uvědomuje důležitou roli, které zemědělství v rámci skladby marockého HDP zaujímá. Tzv. bio-ekonomika má v Maroku v příštích letech hrát daleko důležitější roli.

Partnery EBRD jsou také marocké banky. BMCE Bank of Africa (BMCE je třetí největší banka v Maroku) uzavřela dohodu, díky které získala půjčku ve výši 145 milionů eur na pomoc malým a středním podnikům. Právě malé a střední podniky krizí utrpěly největší ztráty. Dalším příjemcem půjčky z bankovního sektoru je Banque Centrale Populaire, které EBRD podpořila 40 miliony eur. Peníze by měly posloužit jako půjčky pro podniky, které působí v oblasti zahraničního obchodu.

Zajímavostí je, že třetina investic EBRD v arabském světě směřovaly právě do Maroka. EBRD oznámila, že v minulém roce investovala rekordních 2,2 miliardy eur do jižní a východní části tzv. Středomořské pánve neboli regionu SEMED. Kromě Maroka se jedná o Egypt, Jordánsko, Libanon, Tunisko nebo Palestinu.

EBRD není jediná, která se rozhodla skrze své finanční nástroje investovat v Maroku. Již v srpnu minulého roku uvolnila Evropská investiční banka 100 milionů eur na pomoc při zvládání krize. Jednalo se o první část přislíbené částky ze strany EU, která má dosáhnout až 200 milionů eur. Finanční pomoc byla určena na nákup zdravotnických potřeb a materiálů a měla by pomoci zdravotnickým zařízením zvýšit jejich kapacity nejen v boji proti covidu-19.

Zajímavostí je, že od roku 2007 Evropská investiční banka garantovala Maroku finanční zdroje ve výši 5 miliard eur. Celých 30 % těchto půjček je určeno pro privátní sektor.

Marocká ekonomika se i díky investicím ze strany zahraničních bank staví zpět na nohy. Pro rok 2021 se očekává růst ve výši 4,6 % HDP (pozn. v roce 2020 pokles dosáhl 7 % HDP). V posledních měsících je zaznamenaná vyšší míra domácí, ale i zahraniční poptávky po výrobcích marocké provenience. Důležitým signálem je také zlepšující se situace v marockém zemědělství, které je důležitým pilířem marockého hospodářství. Návrat ekonomiky do stavu před covidem podle současných predikcí můžeme očekávat již v roce 2023.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko). Autor: Jan Hladík, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Maroko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme