Medellín jako nejdynamičtější kolumbijské město i za pomoci zahraničních partnerů

Medellínu se občas přezdívá kolumbijské Sillicon Valley. Reputace města je ve světě v obecném povědomí pošramocená kvůli násilné drogové minulosti, to se Kolumbie snaží změnit.

Současná administrativa se však snažila představit město jako centrum inovací, informačních technologií, projektů podporujících rozvoj města, ale také příležitostí pro zahraniční investory a partnery. Akce se zúčastnili i zástupci obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Bogotě, aby při osobních schůzkách zjistili rámcové parametry jednotlivých projektů a navázali kontakty s relevantními stakeholdery z městských institucí.

Za účasti zástupců z 36 zemí, včetně týmu obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Bogotě, se v Medellínu odehrál ve dnech 2. a 3. září 2021 veletrh projektů s názvem Medellín y Sus Aliados Internacionales. Radnice a metropolitní oblast Medellínu (přes 4,5 mil. obyvatel) chtěly tímto způsobem přiblížit zahraničním partnerům klíčové iniciativy zaměřené na rozvoj města a zlepšení kvality života místních obyvatel. Na akci byli proto přítomni i ředitelé a hlavní představitelé místních vládních i soukromých institucí a firem z regionu.

Medellínu se občas přezdívá kolumbijské Sillicon Valley. Na rozdíl od San Francisco Bay Area v USA si přídomek vysloužilo kvůli popularitě plastických operací. Snahou města je však skutečně přeměnit celou metropolitní oblast v kolumbijské centrum IT. Pro tento svůj záměr proto zvolilo méně zavádějící označení Valle de Software – Údolí softwaru.

Za tímto účelem hodlá podpořit digitální transformaci v různých sektorech, které zahrnují i tzv. oranžovou ekonomiku (kreativní a umělecké obory). Místní samospráva chce investovat také do lidských zdrojů. Proto plánuje zřídit technologicky zaměřenou univerzitu s inovativním studijním programem propojeným s praxí.

Město dále cílí na posílení dopravní infrastruktury. Chystá se výstavba nové 13,5 km dlouhé linky metra, dalších linek tramvají či minimálně šesti kabinových lanových drah (tzv. metrocable), které zajišťují dopravu do výše položených čtvrtí. Provozovatelem veřejné dopravy je Metro de Medellín, městská instituce, která má na starosti i nákup vozového parku.

V plánu je také rozšíření stávajícího a vybudování nového letiště. Velký důraz je kladen na zlepšování cyklostezek a systému veřejného sdílení kol, včetně těch elektrických. Oblast dopravy, veřejné infrastruktury či udržitelného rozvoje zaštiťuje vládní instituce sdružující 10 obcí údolí Aburrá v okolí Medellínu (Área Metropolitana del Valle de Aburrá).

Řada projektů se zaměřuje na rozvoj veřejného prostoru, mimo jiné i výstavbu sportovních a vzdělávacích institucí či zřizování parků. Strategické aliance mezi veřejným a soukromým sektorem právě v oblasti městského rozvoje podporuje Agentura APP (Agencia APP – Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas).

V souvislosti s přeměnou Medellínu v inteligentní město dochází i k posilování technologických řešení pro bezpečnostní výzvy. Pracuje se tak na zavádění nových kamerových systémů či na systému včasného varování, který upozorňuje zejména na klimatické hrozby. Oblast bezpečnosti má na starosti organizace Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas.

Společnost Empresas Públicas de Medellín (EPM), druhá největší kolumbijská firma, která poskytuje veřejné služby (elektřinu, vodu, plyn pro domácnosti), aktuálně plánuje řadu nových projektů v oblasti energetiky. Jedná například o projekt elektrifikace těžko dostupných venkovských oblastí za pomoci individuálních fotovoltaických řešení, budování infrastruktury pro nabíjení elektromobilů či zařízení pro zpracování a využití komunálního odpadu.

Zástupci českého velvyslanectví se v průběhu veletrhu soustřeďovali na prezentaci českých řešení zejména v odvětví smart cities, veřejné dopravy, hasičských a vodohospodářských technologií a zpracování odpadů. Vedoucí obchodně-ekonomického úseku Bohdan Malaniuk také poskytl rozhovory místním televizním kanálům Telemedellín a Metro Medellín, ve kterých nabídl kolumbijským partnerům možnost sdílení zkušeností českých měst ve výše uvedených oblastech.

Město Medellín sází na jedinečný model rozvoje zaměřený na technologie, inovace, vědecký pokrok a především budování partnerství se zahraničím. Nabízí tak řadu atraktivních příležitostí pro zahraniční investice i firmy dodávající specifické technologie či know-how. V kolumbijském kontextu se jedná o město s nebývale dynamickým podnikatelským duchem a strategickou vizí, které má zájem o inspiraci v zahraničí.

Zcela evidentní je snaha se definitivně zbavit historické reputace spojené s násilím a drogami a profilovat se jako centrum inovací, ekologické a inteligentní město přívětivé ke svým občanům. Zároveň se ale stále potýká s některými překážkami, jako je nedostatek finančních prostředků, přetrvávající velké sociální rozdíly či městská kriminalita, které neumožňují uvést všechny iniciativy a projekty uspokojivě do praxe.

Velvyslanectví ČR v Kolumbii je připraveno pomoci českým firmám, které by měly zájem o podrobnější informace k příležitostem nejen v Medellínu, ale i jinde v Kolumbii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie). Autoři: Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat, Jana Hudcovská, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme