Medvěděv podepsal výnos o zahájení modernizace energetických objektů

Podle tohoto programu se plánuje provedení rekonstrukcí např. jen ve vztahu k tepelným elektrárnám v sumárním výkonu 39 GW. Tento objem prací má být realizován v letech 2022-2031. Na trhu s energií se také má zvýšit konkurence mezi výrobci a má dojít k indexaci cen za energie pro roky 2022-2024.
Ve výnosu je také uveden mechanismus stanovení minimálních a maximálních cen na rekonstrukci jednotlivých objektů. Projekt modernizace má být financován s použitím soukromého kapitálu ve výši cca 1,9 bil. rublů. První etapa pro výběr objektů k rekonstrukci bude zahájena v dubnu – květnu t.r. a hlavním kritériem pro stanovení priorit v rekonstrukci bude finální cena vyráběné energie po realizaci projektu modernizace.


  • Země: RU – Rusko
  • Datum zveřejnění: 12.02.2019

Zdroj:  https://ria.ru/20190130/1550107814.html
Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu.

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme