Meeting Point: Češi mají zájem o Skandinávii a JAR

České firmy expandující na zahraniční trhy oceňují možnost konzultovat své záměry s odborníky. To ukázal již 18. ročník tradičního Meeting Pointu CzechTrade.

Zájem o únorový Meeting Point byl, stejně jako poslední roky, velký. Příležitost probrat možnosti exportu do zahraničí si nenechalo ujít 391 firem, přičemž 57 z nich oslovilo CzechTrade poprvé. Celkem přes 1200 schůzek ve dvou dnech představovalo více než 600 hodin jednacího času.

Mezi evropskými zeměmi projevily české firmy největší zájem o Německo, Rakousko, Nizozemsko, Velkou Británii, Skandinávii či Španělsko a ze vzdálenějších trhů byly velmi rychle obsazeny konzultace se zástupci z Mexika, Brazílie, Chile, Indie, Thajska, Spojených arabských emirátů či JAR.

„Schůzku s našimi odborníky ze zahraničních kanceláří si letos sjednalo enormní množství firem, v porovnání s předchozími roky byl zájem vývozců o konzultace jednoznačně nejvyšší,“ zhodnotil akci ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Na Meeting Pointu měly české firmy se zájmem o export jedinečnou možnost setkat se s experty ze všech 51 zahraničních kanceláří agentury CzechTrade, které působí po celém světě. A kromě nich i se specialisty z Klientského centra pro export, které je společnou aktivitou ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade. Centrum firmám nabízí služby jednotné zahraniční sítě ve více než 90 zemích světa.

Znalost místních poměrů je cenná devíza

Při konzultacích se firmy dozvěděly o příležitostech i nástrahách jednotlivých teritorií, přičemž shromažďování těchto informací by jim jinak zabralo i desítky hodin příprav a průzkumu. „Podmínky v jednotlivých teritoriích se liší země od země, firmám mohou působit problémy jazykové bariéry i komplikovaná legislativa. Nejen s tímto pomáhají českým exportérům právě ředitelé našich zahraničních kanceláří, kteří znají situaci na daném trhu velmi dobře a jsou schopni firmám nalézt důvěryhodné obchodní partnery,“ říká Radomil Doležal. „Kromě toho, že jsou v rámci konzultací naši zástupci schopni firmám přiblížit situaci v daných zemích, dokážou jim nabídnout řešení na míru, ať už se jedná o detailní průzkum trhu, zjištění bonity potenciálního zahraničního partnera, organizaci obchodních jednání či ověření zájmu o výrobek u příštích odběratelů,“ dodává ředitel Radomil Doležal.

Všechny tyto služby šetří firmám čas i náklady a přinášejí jim důležité informace o trzích, které by si jinak jen obtížně zjišťovaly. Navíc pracovníci zahraniční sítě CzechTrade vyhledávají exportní příležitosti, o které se s firmami při jednání podělili.

Agentura denně zpracovává zahraniční poptávky, projekty a tendry, investiční příležitosti a nabídky cizích firem, které publikuje na portálu BusinessInfo.cz nebo si jejich zasílání může firma objednat prostřednictvím služby CzechTrade denně.

Možnost konzultovat své exportní záměry s řediteli zahraničních kanceláří CzechTradu budou mít firmy opět v červnu na akci organizované společně s Svaz průmyslu a dopravy, MPO, MZV a MZe. Další Meeting Point CzechTrade bude začátkem října v rámci strojírenského veletrhu v Brně.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Zuzana Pluhařová, oddělení PR a komunikace, CzechTrade (zuzana.pluharova@czechtrade.cz).

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme