Meeting Point CzechTrade představil novou službu Market Entry

Po loňském úspěšném debutu celosvětových online konzultací se zahraničními kancelářemi přesunula agentura CzechTrade i letos každoroční Meeting Point CzechTrade do online prostředí. Meeting Point začal 16. března a potrvá do 19. 3.

„Během těchto čtyř dnů bude otevřeno celkem 1 232 půlhodinových bloků konzultací se 44 řediteli zahraničních kanceláří,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Exportéři během nich mohou diskutovat o aktuálních podmínkách pro podnikání ve všech 57 teritoriích, kde agentura působí. Vedle konzultací agentura firmám představila i novou službu Market Entry.

Letošní Meeting Point CzechTrade je již 19. ročníkem konzultací pro exportéry. Přestože osobní setkání muselo nahradit online prostředí, stále se akce těší velké popularitě. „Těší nás, že i přes současnou situaci je zájem českých exportérů i o online podobu konzultací. Z celkové nabízené kapacity konzultací je obsazeno 75 procent, což po roce obchodování v pandemii považujeme za velmi pozitivní zprávu. Osobní kontakt je nenahraditelný, ale i tak chceme exportérům umožnit získat aktuální informace přímo ze zahraničí, objektivně zhodnotit jejich možnosti expanze a pomoci s prvními kroky,“ říká Radomil Doležal.

„Některých konzultací firem s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade se účastní i teritoriální specialisté Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří firmám nabízejí informace o nástrojích exportní podpory státu, o připravovaných jednáních mezi ministerstvem a partnerskými resorty a nabízejí možnost G2G podpory zájmů českých firem v daném teritoriu,“ doplňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová.

Velký zájem byl o Německo, Rakousko, Itálii či Španělsko

Ačkoli je současná situace pro export náročná a podle předběžných dat v Česku meziročně v lednu klesl vývoz o 0,6 procenta i dovoz o 3,2 procenta, jsou i teritoria, ve kterých zaznamenáváme nárůst exportu. Patří mezi ně například Polsko, Španělsko nebo Turecko. „Obecně vnímáme, že například Polsko je v posledních letech u českých firem velmi populární a podnikatelé se zde snaží prosadit i v jiných oblastech než v průmyslu, který je pro ČR dominantní. Na vzestupu je například e-commerce nebo potravinářství. Podle rychlosti zaplnění kapacit konzultovaných teritorií můžeme říct, že v krizových dobách se pozornost českých exportérů soustředí zejména na blízké trhy v Evropské unii. Po Německu byl největší zájem o Rakousko, Itálii, Španělsko, Rumunsko, Rusko, Skandinávii, Maďarsko, země Beneluxu a Polsko. Vzhledem k Brexitu je samozřejmě zájem konzultovat aktuální podmínky obchodování s Velkou Británií. Z mimoevropských destinací byl největší zájem o Mexiko, Čínu, USA nebo Spojené arabské emiráty. Naopak nejmenší zájem jsme zaznamenali u afrických zemí,“ konstatuje Radomil Doležal.

Nejčastější dotazy exportérů se týkaly situace kolem pandemie

„Mezi nejčastěji pokládanými otázkami byly dotazy na ekonomickou i pandemickou situaci v daném teritoriu a zda je možné do dané země za obchodem vycestovat, případně co vše taková cesta obnáší. Další velmi frekventovanou otázkou je konání komerčních akcí a veletrhů. Pro firmy je velmi důležité, zda je jejich zboží konkurenceschopné, jak nalézt a oslovit zahraniční partnery. Často se jedná i o vyhledání nového obchodního partnera. Zpravidla firmy zjišťují know-how, jak efektivně začít nebo rozvíjet export,“ vysvětluje Radomil Doležal.

Služba Market Entry reaguje na potřeby vývozců v době koronaviru

V průběhu konzultací agentura seznámí zúčastněné exportéry také s novou službou Market Entry. Nabídka služby odráží potřeby firem, které vznikly během pandemického období. „Protože je situace v různých zemích rozličná, každá exportující firma má své individuální potřeby a řeší různé překážky, vyvinuli jsme velmi variabilní vstupní službu s časovou alokací 24h práce zahraniční kanceláře CzechTrade s možností využití až v pěti teritoriích. Služba je bezplatná a obsahový rámec je dán konkrétními potřebami firmy a návrhem řešení ze strany odborníků CzechTrade. Dosavadní reakce exportérů jsou velmi pozitivní a většina firem, kterým byla služba představena, o ni má zájem,“ vysvětluje Radomil Doležal.

• Teritorium: Česká republika | Zahraničí

Doporučujeme