Megaprojekt Cardones – Polpaico inaugurován, další investice do přenosové soustavy jsou nutné

20. června chilský prezident Sebastián Piňera slavnostně zahájil provoz přenosové soustavy Cardones – Polpaico, která je klíčovým projektem v energetickém propojení severu země se středem a jihem. Tím má být umožněn přenos elektřiny z obnovitelných zdrojů, především ze solárních a větrných elektráren do domácností a průmyslu ve vzdálených chilských oblastech. Projekt umožňuje napojení nových dodavatelů z již dokončených nebo budovaných slunečních a větrných elektráren na přenosovou soustavu a využití takto vytvořené elektřiny ve vzdálených oblastech s největší spotřebou elektřiny. Projekt Cardones – Polpaico výrazně posiluje energetickou bezpečnost země. Přestože celkové investice převýšily 1,1 miliardy USD, dle odborníků již v roce 2023 bude kapacita stávající přenosové soustavy nedostatečná a její posílení si vyžádá nové projekty. Proto již na roky 2021 a 2022 se avizuje vypsání nových tendrů, jejichž investice se nyní odhadují na 1,3 až 1,4 miliardy USD. Chile je první zemí „třetího světa“, která se přihlásila k výzvě být do roku 2050 zemí uhlíkově neutrální.


  • Země: CL – Chile
  • Datum zveřejnění: 21.06.2019

Pramen: El Mercurio
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme