Memorandum o spolupráci na poli rozvoje inovací a podnikání v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj podporuje textilní průmysl. Svědčí o tom nedávné podepsání memoranda o spolupráci a rozvoji regionální inovační platformy REGIOTEX.

Společně s pěti dalšími signatáři (ARR, Clutex, ČTPT, Inotex spol. a RRA PK) se Centrum investic, rozvoje a inovací (dále CIRI) zavázalo k vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a inovací v oboru pokročilých materiálů na bázi textilií a technologií pro multidisciplinární technologie.

Ředitelka CIRI Vendula Hájková podepisuje Memorandum o spolupráci na poli rozvoje inovací a podnikání v textilním odvětví | Královéhradecký kraj

Za Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) podepsala memorandum ředitelka Vendula Hájková. „Chceme navázat na naši dlouholetou spolupráci na poli rozvoje inovací a podnikání. Budeme i nadále podporovat technologické inovace, podílet se na realizaci inovačních výzkumů, sdílet si know-how a iniciovat rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti pokročilých materiálů na bázi textilu,“ uvedla ředitelka CIRI.

CIRI je regionální investiční a rozvojová agentura Královéhradeckého kraje založená v roce 2004. Podporuje, vytváří, koordinuje a zajišťuje prostředí a podmínky vedoucí ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje. Tohoto účelu dosahuje zejména přípravou a řízením investic a dotačních projektů v regionu.

Zároveň posiluje roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním rozvoji a organizuje veřejné zakázky či centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace a obchodní společnosti. V neposlední řadě rovněž poskytuje odborný a metodický servis zástupcům veřejné sféry, podnikatelům i neziskovým organizacím a zajišťuje poradenství v oblasti energetiky skrze konzultační a informační místo EKIM.

V současné době má CIRI šest oddělení a bezmála 70 zaměstnanců. Díky své vysoké profesionalitě, efektivitě a úspěšnosti, nejen na poli zisku finančních prostředků z dotací, je velkým přínosem pro Královéhradecký kraj. Více na webu CIRI.

Redakčně upravená tisková zpráva Královéhradeckého kraje

Doporučujeme