Méně minerálních olejů v oceánech díky VŠB-TUO

Šest litrů minerálního oleje. Zhruba tolik se jej denně z každé lodi uvolní. Ročně se tak dostane do moří a oceánů až 250 milionů litrů tohoto pro přírodu nešetrného oleje. V rámci česko-norské spolupráce může do tří let vzniknout ekologická náhrada.

Do česko-norského projektu s názvem Nové přístupy pro cenově dostupná environmentálně šetrná maziva (REAL), jehož realizace začala v lednu tohoto roku a bude trvat tři roky, jsou zapojeny kromě VŠB-TUO také norská výzkumná organizace SINTEF, Ústav chemických procesů AV ČR a česká firma Biona s.r.o., která je jedním z největších evropských výrobců biologicky odbouratelných průmyslových olejů a speciálních bio-maziv.

Univerzita se podílí na vývoji ekologického maziva pro lodní dopravu, které by mohlo nahradit tradiční a pro přírodu nešetrné minerální oleje. Těch se ročně dostane do oceánů až 250 milionů litrů. Z každé lodi se tak v průměru uvolní okolo 6 litrů oleje denně. 

Cílem spolupráce je připravit nový ekologicky přijatelný lubrikant pro mazání lodních šroubů, který bude spolehlivý a ekonomicky efektivní. Důvodem pro stále hojné využívání minerálních olejů, které dnes představují 85 % objemu používaných maziv v lodní dopravě, jsou nedostatečné vlastnosti a cena ekologicky šetrných náhrad. Ty mají většinou špatnou hydrolytickou stabilitu či silnou závislost viskozity na teplotě a tlaku.

Česko-norský výzkumný tým bude současně zkoumat dvě cesty, jak takové mazivo připravit, První z cest je využití foukaných řepkových olejů, tou druhou pak využití mikroorganismů produkujících potenciální lubrikační přísady.

Do vývoje budou zapojeni studenti Fakulty materiálově-technologické

Všechny zúčastněné strany poskytnou pro vývoj své experty, výzkumné vybavení a unikátní znalosti. Hlavním garantem projektu je doc. Marek Večeř z Katedry chemie Fakulty materiálově-technologické. Jeho studenti budou, v rámci odborných prací a doktorského studia, provádět reologické a morfologické testy, chemické analýzy a testování kontaktního úhlu na měřících přístrojích, které má katedra k dispozici.

Úzká spolupráce všech subjektů přinese studentům VŠB-TUO nové zkušenosti a znalosti, a to především díky zapojení firmy Biona, která je evropskou jedničkou ve výrobě ekologických maziv. 

„Naši studenti se ve stávajících kurzech učí měřit klíčové vlastnosti olejů (viskozitu, hustotu, povrchové napětí a další). Obvykle jde ovšem o ověřování známých vlastností. Problematika samotné formulace ekologicky akceptovatelných maziv na míru požadovaného procesu je tak pro studenty nová,“ říká doc. Večeř.

O ekologickou alternativu je zájem již nyní

Norská organizace SINTEF vnáší do projektu bohaté zkušenosti s průmyslovým využitím mikroorganismů, jejich množením v laboratorních podmínkách a dlouhodobě zkoumá možnosti jejich zapojení do ekologicky udržitelných projektů. Také pravidelně analyzuje a testuje nová maziva v lodní dopravě a spolupracuje s jejich výrobci. Díky tomu se jí podařilo oslovit koncové zákazníky v Norsku, kteří projevili o ekologické mazivo zájem.

Finální produkt, jehož vývoj potrvá tři roky, bude nabídnut norským zákazníkům prostřednictvím firmy Biona. Jejich spokojenost s kvalitou maziva ukáže, zda se podařilo výzkumníkům nalézt dostatečně atraktivní alternativu k minerálnímu oleji, a zda tato najde uplatnění v lodní dopravě po celém světě.

Projekt REAL je v pořadí již několikátý, který VŠB-TUO realizuje v rámci česko-norské spolupráce s podporou univerzitního Centra projektové podpory. Právě dlouhodobě dobré vztahy a aktivní kontakty nejen s norskými partnery jsou žádaným vedlejším efektem spolupráce naší univerzity s průmyslovými partnery a akademickými pracovišti.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu KAPPA.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠB-TUO

Doporučujeme