Mění pohled českých firem na úspory. 4heat sází na moderní technologie

Vytápění průmyslových hal a chlazení velkých objektů představuje pro firmy potenciální zdroj úspor na provozu i servisních výdajích. K jejich hledání však zatím česká legislativa příliš nemotivuje, na rozdíl od vyspělých zemí.Foto: 4heatS rostoucími cenami energií se začínají tuzemské podniky více zajímat o efektivitu vytápění svých továrních či skladovacích hal nebo svých chladících zařízení. Protože se tato oblast výrazně liší od běžných kancelářských objektů, zaměřují se na ni specializované firmy.

„V obou technologiích pracujete s velkými objemy, odlišnou dynamikou a specifickými nároky na funkčnost. Musíte brát v úvahu více vnějších faktorů, které ovlivňují typ a vlastnosti zařízení,“ vysvětluje Jan Novotný, který v roce 2011 založil firmu 4heat se svým společníkem Michalem Škvařilem. Tehdy měl za sebou nejen patnáctileté zkušenosti z oboru, ale také investora v podobě společnosti Kaspo Praha.

Jan Novotný mohl využít také svoje osobní vztahy s rodinou Rigamonty, která vlastní společnost ApenGroup zaměřenou na topnou techniku, a získal tak její zastoupení pro Česko a Slovensko. Firma tak získala svoje základní produkty, na kterých byla postavena. Postupně se jim podařilo získat zastoupení také pro další tři světové značky. „Znali jsme obor velmi dobře a měli jsme inženýrské znalosti toho, co navrhujeme, designujeme a co prodáváme, věděli jsme, jak funguje trh, znali jeho silné a slabé stránky,“ popisuje Jan Novotný začátky podnikání. Nejtěžší podle něj bylo naučit se zvykat na každodenní rozhodování.

Zároveň se museli naučit prosazovat efektivní technologie v prostředí, které se výrazně liší od vyspělých zemí západní Evropy. „Firmy se zvláště v minulosti zaměřovaly primárně na vstupní náklady a teprve nyní se více zamýšlí nad kvalitou a technikou nakupovaného zařízení, jeho účinností a nízkými provozními náklady. Bohužel firmy stále moc neumí vidět významné úspory v kvalitní technice, která šetří jak nízkými provozními, tak servisními náklady,“ popisuje Jan Novotný.

Firmy podle něj v této oblasti stále často spoléhají na neodborné dodavatele, případně neregistrují trendy, ke kterým za poslední roky v oboru došlo. „Technika je výrazně jinde oproti zařízením dodávaným před dvaceti lety. Dnes je to nejen vysoce úsporná kondenzační technika, ale i chytrá zařízení, která umí pracovat s autodiagnostikou, vzdálenou správou zařízení a automatizací servisního přístupu,“ zmiňuje Jan Novotný.

Porušování pravidel nikdo netrestá

Technologie jdou podle jeho slov ještě dál ke speciálním tepelným čerpadlům určeným primárně pro vytápění a chlazení hal. „Tato zařízení pak absolutně vynikají v úspornosti a efektivitě a v návratnosti vložené investice. Trochu je nám líto, že i povědomí o vytápění šetrném k přírodě je velmi nízké. Stále vidíme kolem sebe zařízení, která jsou oproti našim ekologickým jednotkám pouze o málo levnější, ale generují více jak trojnásobek emisí NOx a CO. Tento jev je hodně daný tlakem stavebních firem na jediný požadavek – nízkou cenu vstupu a také neochotou investora řešit ekologické a ekonomické hledisko zařízení, které mu 24 hodin vytápí nebo chladí halu,“ podotýká Jan Novotný.

Podobný přístup se podle něj projeví nejenom dlouhodobě vyššími výdaji na provoz a servis. „Je velká škoda, že si podniky neuvědomí, že bezprostředně ve svém okolí zhoršují kvalitu života, která zachytí i je samotné. Máme jednu konkurenční firmu, která bez problému dodává zařízení s prokazatelně vysokými nadlimitními hodnotami CO, CO2 a NOx a porušuje předpisy. Ale není zde důsledná snaha státu tato zařízení kontrolovat a řešit vážné prohřešky. Dieselgate ukázal škodlivost ‚cinknutých‘ motorů, ale tisíce topidel, která jsou na tom hůř a negativně ovlivňují zdraví lidí v okolí, neřeší nikdo,“ upozorňuje Jan Novotný.

Nedotažené zákony

Foto: 4heatPrávě stát podle něj v této oblasti dlouhodobě selhává. „Na jedné straně je nízká podpora státu, a naopak prakticky nulová ochrana prostředí před malými zdroji znečištění a neekonomického provozu. Známe produkty, které mají rádoby certifikace na účinnost efektivitu nebo nízké emise, ale realita je taková, že tato zařízení po správném seřízení buď vůbec nefungují, nebo na snížený výkon bez schopnosti řádně vytápět,“ podotýká Jan Novotný.

Příčinou je podle něj i špatná legislativa. „Ta je někdy nesmyslná, jindy nedotažená. K tomu se připojuje absurdní neznalost a nekompetentnost nadřízených orgánů. Kvalitu zařízení například kontroluje Česká obchodní inspekce, kde ještě nedávno byli na tuto problematiku vyčleněni dva pánové na celou republiku, s nulovými znalostmi teorie zařízení a toho, co a jak mají kontrolovat,“ diví se Jan Novotný.

Tuzemský přístup ostře kontrastuje s praxí ve vyspělých zemích. „Od našich obchodních partnerů víme, že investice do zařízení s nízkými provozními náklady a vysokou přidanou hodnotou a ekologicky šetrným provozem je v západní Evropě silným a prudce rostoucím trendem. Firmy tam začínají vnímat jak ekonomickou rovinu, tak i svoji společenskou odpovědnost,“ porovnává šéf společnosti 4heat. Česko přitom patří v Evropě mezi země s absolutně nejhorší kvalitou ovzduší. Právě dlouhodobá neschopnost státu vyvíjet tlak na znečišťovatele k tomu výrazně přispívá.    

Konkurence Česku utíká

Foto: 4heatNa změně přístupu politiků závisí podle Jana Novotného i celá budoucnost oboru úspor v Česku. „Hodně záleží na schopnosti státu řešit megawatty energií, které unikají bez účelu ven a mimo to způsobují zhoršení kvality života ve formě vysokých emisí tichých zabijáků jako je NOx nebo skleníkové plyny. Přesto již nyní minimálně ekonomická stránka začíná firmy tlačit k zamyšlení, zdali topení je dostatečně efektivní a účinné, a umí snížit jejich fixní náklady,“ zmiňuje Novotný.

K posunu přístupu zároveň přispívají i stále zřetelnější projevy změny klimatu. „Někteří vnímají, že se něco děje s životním prostředím, a chtějí vytápět ekologicky a využít levnou obnovitelnou energii, která se zvláště v mírných zimách nabízí. Jen letošní rok jsme zažili průměrně kolem deseti dnů, kdy teplota šla pod -5C°. Takže tato středomořská zima nabízí řešení sama o sobě, jen je třeba toho být schopen využít,“ doplňuje spoluzakladatel 4heat.

Zpoždění, které Česko v této oblasti nabírá, se podle něj může negativně podepsat na celé ekonomice. „Posun k obnovitelným zdrojům a úsporné kvalitní technice vnímáme, ale je velmi pomalý a bolestivý. Některé okolní státy nás předbíhají a mají výrazný náskok, nás čekají tyto investice později a za dražší peníze a vyšší náklady. Toto všechno bude ovlivňovat konkurenceschopnost Česka v průmyslu a technologiích,“ uzavírá Jan Novotný.

Dalibor Dostál

Společnost 4heat v kostce

Společnost 4heat vznikla v roce 2011. Na zavádění úsporných technologií spolupracuje především s instalačními firmami, které řeší vytápění v oblasti tepelných čerpadel, ohřívačů vzduchu, sálavého vytápění, vytápění hal a chlazení velkých objektů. Jejími partnery jsou ve velké míře i projektanti, kteří projektují vytápění a vzduchotechniku.

 

Doporučujeme