Město pro byznys: V hlavním městě se podnikání nejvíce daří na Praze 5

Městská část Praha 5 se umístila na nejvyšší příčce letošního ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Kvalitní kombinací podnikatelského prostředí a přístupu veřejné správy se dokázala prosadit mezi dvaadvaceti městskými částmi. V závěsu za ní jsou Praha 9 a Praha 1.

Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice a 22 městských částí Hlavního města Praha, vyhodnocuje analytická agentura Datank. Regionální výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR.

Starosta Prahy 9 Tomáš Portlík a 1. místostarosta Prahy 1 David Bodeček

Praha 5 má kvalitní webové stránky z pohledu podnikatele

Městská část Praha 5 se může pochlubit skvělými výsledky v celé řadě kritérií, které spadají do oblasti podnikatelského prostředí. Ze všech částí Hlavního města Prahy je zde velmi nadprůměrný počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele. Pátá městská část má vůbec nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu ku změně počtu obyvatel. Pokud jde o počet dobíjecích stanic pro elektromobily, má jich Praha 5 vůbec nejvíce.

V části výzkumu, který se zabývá přístupem veřejné správy se Městská část Praha 5 blýskla například v hodnocení webových stránek z pohledu podnikatelů. Ti na nich naleznou v přehledné formě vše potřebné, co potřebují pro rozvoj svého podnikání, komunikaci s veřejnou správou a mnoho dalšího.

Praha 9 se podnikatelsky rozvíjí, Praze 1 zazářila v přístupu veřejné správy

Stříbrná Praha 9 zaznamenává jednu z nejvyšších meziročních změn počtu ekonomických subjektů v rámci celé metropole. Městská část se rychle rozvíjí, svědčí o tom alespoň největší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. V městské části je vysoký počet nabíječek pro elektromobily, vztaženo na počet zde sídlících firem je tento poměr v Praze vůbec největší. Nadprůměrně dopadla Praha 9 rovněž v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí živnostenských úřadů.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2022
1. Praha 5
2. Praha 9
3.  Praha 1
4. Praha 10
5. Praha 22
6. Praha 14
7. Praha 12
8. Praha 7
9. Praha 17
10. Praha 4
11. Praha 15
12. Praha 8
13. Praha 19
14. Praha 18
15. Praha 3
16. Praha 2
17. Praha 20
18. Praha 6
19. Praha 13
20. Praha 21
21. Praha 11
22. Praha 16

Třetí příčku bere Praha 1, a to mimo jiné díky nejvyššímu počtu jak živnostníků, tak i firem v přepočtu na obyvatele. Navíc první městská část zaznamenává nejvyšší meziroční změnu počtu ekonomických subjektů. Skvělého výsledku dosáhla Praha 1 především v přístupu veřejné správy, konkrétně v kvalitě webových stránek i kvalitě elektronické komunikace.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Redakčně upravená tisková zpráva projektu Město pro byznys

Doporučujeme