Mexické firmy hledají pro vývoz svých produktů do USA nové kanály

Z důvodu částečně uzavřených hranic se Spojenými státy musí výrobci na hranici Ciudad Juárez – El Paso, platit zvláštní poplatky. Dle množství zboží a vzdálenosti mohou náklady na převoz dosáhnout 35 až 100 tisíc dolarů. Pomalost na těchto hraničních bodech, kde se tvoří několikakilometrové fronty, vede k nárůstu nákladů na vývoz až 15násobně. Pokud bude tato situace pokračovat, je možné, že dojde ke kolapsu jak některých mexických, tak i amerických firem. Zhruba 30 až 40 % denní produkce totiž zůstává uvázlých na mexické straně hranice, což je značný problém zejména v potravinářském sektoru. Tato situace vytváří značný pocit nejistoty.


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 16.04.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme