Mexický vývoz vepřového masa do Číny vzrostl o 283 %

Vývoz vepřového masa z Mexika do Číny v prvním pololetí roku 2019 v porovnání se stejným obdobím za uplynulý rok vzrostl.

Vývoz mexického vepřového masa do Číny rapidně stoupl. Hlavním důvodem však byl africký mor prasat, který postihl Čínu. Ačkoli v procentech hodnota vývozu vystřelila výrazně nahoru, ve skutečnosti k tomu přispěly ztráty regionální čínské produkce masa. Čína totiž utrpěla ztrátu téměř jedné třetiny prasat, která musela být utracena v důsledku prasečího moru. 

Porovnáme-li období od ledna do června roku 2019 se stejným obdobím předešlého roku, zaznamenáme navýšení vývozu o 283 %. Během prvních šesti měsíců tohoto roku již bylo exportováno kolem 5 tisíc tun vepřového masa, které putuje do Číny. Tato hodnota výrazně převyšuje hodnoty z minulých let. Lze tedy potvrdit, že se export vepřového masa z Mexika do Číny výrazně zvyšuje, a to především od roku 2016. Od této doby se vývoz zvýšil z jednoho procenta na nynějších 6,1 %.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

• Teritorium: Amerika | Asie | Čína | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme