Mexiko City se chce stát městem šetrným k životnímu prostředí

Národní plán představený současnou vládou dává impuls pro širší využití hydroelektráren, sluneční i větrné energie. Cílem je snížit využití energie pocházející z fosilních zdrojů, aby do roku 2024 pocházelo ze zelených zdrojů dvojnásobek energie, než je tomu dnes. Zejména hlavní město, jež je jednou z největší metropolí na světě, trpí velkou kontaminací. Vedení města si uvědomuje výhody, včetně těch ekonomických, plynoucích z používání obnovitelných zdrojů. Snahou je posílit solární a fotovoltaickou ale i větrnou energii. Jedním z hlavních témat je i systém elektrické dopravy, jež chce vedení města podporovat a dále rozšiřovat. Myšlenkou je tento model postupně aplikovat i v dalších regionech po celé zemi.  


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 07.04.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj:  Revista Petróleo & Energía

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme