Mexiko investuje do dopravní infrastruktury a energetiky

I Mexiko čelí v důsledku pandemie covidu-19 hospodářské krizi a dosavadní ekonomická opatření vlády se nesla zejména v duchu úspor a krácení veřejných investic. Nový investiční plán o objemu 13,7 mld. USD (cca 1 % HDP země), který mexická vláda připravila ve spolupráci se soukromým sektorem, má tuto situaci změnit. O realizaci aktuálních 39 projektů v oblasti dopravní infrastruktury a energetiky se mohou ucházet i zahraniční firmy.

Přijatý plán je prvním z investičních záměrů, které chce vláda v příštích letech ve spolupráci se soukromým sektorem realizovat. Vláda věří, že v roce 2022 by investice mohly dosáhnout až 22 % HDP. Aktuální projekty plánované na nadcházející dva roky by měly dát vzniknout 185 000 pracovních míst.

Největší část prostředků bude směřovat do rozvoje dopravní infrastruktury, na kterou bylo vyčleněno 7,28 mld. USD. Ty by měly financovat 28 hlavních projektů zahrnujících výstavbu nových úseků dálnic, obchvatů a křižovatek. V první fázi se bude jednat zejména o rozšíření dálnice Tuxtla Gutiérrez společností Aldesa, dálnice Tepic-Villa Unión společností Ideal a dálnice Monterrey-Laredo společností Pinfra. Dalším velkým projektem je výstavba železnice mezi hlavním městem Mexico City a Querétarem (2,35 mld. USD).

V oblasti energetiky s celkovou investicí 4,6 mld. USD se mají projekty realizovat v rámci čtyř „strategických“ partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP). Největším projektem (2,5 mld. USD) je výstavba koksovací jednotky ropné rafinérie ve středomexické Tule. Mezi dalšími energetickými projekty je plánována např. výstavba zkapalňovací jednotky v rafinérii Salina Cruz za 1,16 mld. USD či renovace koksovací jednotky v rafinérii Cadereyta za 0,71 mld. USD.

V oblasti ochrany životního prostředí, na kterou je předvídáno 92 mil. USD, se plán zaměřuje na dva hlavní projekty: integrální řešení nakládání s komunálním odpadem v centrální aglomeraci Naucalpan (75,5 mil. USD) a výstavba systému zásobování vodou pro mezinárodní letiště v hlavním městě AICM (23 mil. USD).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexico City (Mexiko). Autorky: Zuzana Stiborová, Kateřina Janíková.

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Energetika | Investice

Doporučujeme