Mexiko je vstupní branou na trh Severní i Latinské Ameriky

Mexiko je jako šestnáctá největší ekonomika světa vstupní bránou na severoamerický trh i trh Latinské Ameriky. Nabízí širokou škálu pro uplatnění českých služeb a výrobků.

„Uvažujete-li o expanzi do Latinské Ameriky, mexický trh s více než 126 miliony obyvatel, z nichž zhruba polovina patří ke střední třídě, by neměl uniknout vaší pozornosti. Obchod s Mexikem navíc usnadňuje fakt, že má s EU uzavřenu rozsáhlou Dohodu o volném obchodu a s ČR dohodu o vzájemné ochraně investic,“ říká v rozhovoru pro web Export.cz Zuzana Stiborová, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Mexiku. 

Ilustrační fotografie

Jaké nové příležitosti se rýsují na mexickém trhu z pohledu českých exportérů a investorů?

Mexiko je jako šestnáctá největší ekonomika světa vstupní bránou na severoamerický trh i trh Latinské Ameriky. Nabízí širokou škálu pro uplatnění českých služeb a výrobků. Je také vhodnou zemí pro české investiční projekty. Tradiční oblastí, kde se naše ekonomiky potkávají a firmy čile obchodují, je automobilový průmysl.

Zajímavé příležitosti aktuálně nabízejí také velká infrastrukturní díla v oblasti dopravy a energetiky, což jsou priority současné vlády. Práce na nich neustaly ani v době pandemie, naopak byly spuštěny nové projekty coby podpora strádajícímu hospodářství. V neposlední řadě je v Mexiku stoupající poptávka po vybavení a řešeních v oblasti bezpečnosti a zdravotnictví.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Před pár lety Mexiko, USA a Kanada uzavřely novou dohodu o volném obchodu USMCA. Jaký měla tato dohoda vliv na exportéry ze zemí mimo tuto zónu?

Přes počáteční obavy z negativních dopadů na obchod s třetími zeměmi se trh přizpůsobil – v řadě případů to byl stimul k přenesení části výroby do Mexika a k využití nových příležitostí v rámci přenastavení dodavatelských řetězců. Proces implementace USMCA probíhá postupně, a tak se většina exportérů na nové podmínky adaptovala a trh si zachovala.

Mexiko představuje nejvýznamnějšího obchodního partnera ČR v Latinské Americe. Mnozí exportéři mexický trh dobře znají, co byste ale poradila těm, kteří se tam chystají poprvé?

Mexický trh je velký a úspěch na něm vyžaduje v drtivé většině případů osobní přítomnost. Klíčové je proto najít si dobrého místního partnera. Je třeba také počítat s určitou prvotní finanční a časovou investicí.

Ilustrační fotografie | Suriel Ramzal / Shutterstock.com

Jaký dopad na česko-mexický obchod mohou mít nové trendy, které zaznamenáváme v době restartu ekonomik po pandemii?

Z hlavních trendů, které pandemie covid-19 akcelerovala, je digitální transformace soukromého i státního sektoru. Se změnou celospolečenského fungování se několikanásobně zvýšila poptávka po nových řešeních pro vnitropodnikové procesy, po dálkových řízeních provozu i zabezpečení dat. Prudký nárůst zaznamenal i internetový obchod a FinTech služby.

V Mexiku nedávno skončil druhý ročník úspěšného projektu PROPEA. Byl tento projekt zásadně ovlivněn pandemií? Plánujete další projekty i do budoucna?

Projekt PROPEA, který v roce 2022 nabízíme v Mexiku již potřetí, pomáhá českým firmám k dlouhodobé přítomnosti na mexickém trhu. I v pandemických ročnících byl zájem českých firem velký, i když je jasné, že řada podnikatelů řešila akutnější starosti a expanzi na nové zahraniční trhy musela odložit.

Kde mohou české firmy, které o expanzi na mexický trh teprve uvažují, získat základní informace o místních specifikách včetně kultury obchodního jednání?

Ucelenou informaci o aktuální situaci, hospodářství i obchodních zvyklostech najdou exportéři v Souhrnné teritoriální informaci či na webu Velvyslanectví ČR v Mexiku. Pro bližší seznámení se s teritoriem a možnostmi expanze je dobré využít seminářů a osobních konzultací s ekonomickými diplomaty či pracovníky agentury CzechTrade, která má v Mexiku také své zastoupení.

Další informace o podnikatelských příležitostech pro české firmy v Mexiku můžete získat na chystaném webináři s ekonomickou diplomatkou ambasády ČR v Mexiku, který proběhne dne 10. 2. od 10:00 přes platformu WebinarJam. Webinář pořádá Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Informace poskytnuta Odborem ekonomické diplomacie MZV ČR. Autor: David Řehulka

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme