Mexiko otevírá farmaceutický trh přímým nákupům ze zahraničí

Mexiko přijalo nový zákon týkající se možnosti přímého nákupu léčiv a zdravotnického materiálu ze zahraničí. Na nákupy pomocí mezinárodních výběrových řízení v objemu 6,8 mld. USD bude dohlížet Úřad OSN pro projektové služby (UNOPS).

Federální vláda chce takto v budoucnu nakoupit až 80 % léků, vakcín (včetně v budoucnu přímého nákupu vakcíny proti covidu-19) a zdravotnického materiálu. Tento krok mexické vlády je zajímavou zprávou i pro české exportéry. A to i proto, že s ohledem na stárnoucí populaci a zvyšující se výskyt chronických nemocí se očekává 6% růst farmaceutického trhu v nadcházejících letech.

Přestože je Mexiko osmým největším výrobcem zdravotnického materiálu a 25. největším vývozcem léčiv na světě, dochází z různých důvodů ve státních zdravotnických zařízeních k poměrně častému nedostatku léčiv a jiného zdravotnického materiálu. Ten byl v uplynulých měsících navíc znásoben dopady pandemie covidu-19.

Tomu chce čelit mexická vláda umožněním přímého nákupu léčiv a zdravotnického materiálu i ze zahraničí. Hlavním kritériem ve výběrových řízeních bude kvalita, cena a možnosti dodání. Podle kritiků vedl dosavadní systém distribuce k monopolizaci a korupci v sektoru.

Na nákupy pomocí mezinárodních výběrových řízení v objemu 6,8 mld. USD bude dohlížet Úřad OSN pro projektové služby (UNOPS). Úlohou UNOPS bude kromě dohledu nad transparentností i poskytování technické podpory a poradenství ve výběrových řízeních. Vzhledem k objemu aktuálně schválených nákupů se pravděpodobně jedná o největší akvizici tohoto druhu uskutečněnou pod dohledem OSN.

Realizací nového systému nákupu byl k 15. srpnu 2020 pověřen federální Zdravotní institut pro blahobyt (INSABI), který bude zároveň zodpovědný za distribuci léčiv v zemi.

Více informací můžete nalézt např. na stránkách Mexické asociace farmaceutického průmyslu CANIFARMA.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexico City (Mexiko). Autorky: Daniela Sedláková, Zuzana Stiborová, ekonomické specialistky.

• Teritorium: Mexiko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Farmaceutický průmysl

Doporučujeme