Mexiko připravuje investiční a energetický megaprojekt

Mexická vláda představila tzv. Plán Sonora, který i díky participaci Spojených států amerických nabízí zajímavé možnosti také pro české dodavatele.

Má se jednat o regionální vícesektorový projekt v severomexickém státě Sonora, který zahrnuje hned několik aktuálních témat: hub solárních a větrných elektráren – největší v Latinské Americe, těžbu lithia s návaznou výrobou polovodičů a baterií i elektromobilů, nové výzkumné a vývojové kapacity i navazující průmyslové parky, LNG terminály a rozvoj pacifického přístavu Guayamas jako spojky s asijskými trhy.

Ilustrační fotografie

Plán Sonora představily Mexiko a Spojené státy jako společný energetický projekt obou zemí na listopadové konferenci OSN o změně klimatu (COP27) v Egyptě. Nyní tento projekt dostává konkrétnější obrysy.

Optická kabeláž od výrobce z Jihlavska slouží vojskům NATO i armádě Ukrajiny

Pouštní fotovoltaiky budou dodávat proud do USA

Jedná se o vládní plán pro energetickou soběstačnost, který má v prvé řadě využít pouštního klimatu Sonory k výstavbě pěti velkých fotovoltaických elektráren s celkovou kapacitou 5 GW, podobných té, kterou staví státní energetický podnik CFE v Puerto Peňasco (kapacita 1 GW; plocha 2000 ha) a jejíž první část již prezident v únoru 2023 inauguroval.

Důležitým prvkem projektu je přeshraniční využití elektrické energie (zejména pro sousední Arizonu) a související očekávané investice USA. Pro zajištění funkčnosti se počítá také se zásadní modernizací a posílením rozvodné soustavy. Vedle tohoto megaprojektu mají vzniknout menší solární a větrné elektrárny zajišťující energetickou soběstačnost místních komunit.

Těžba a zpracování lithia

Další oblastí, na kterou se chce plán zaměřit, je těžba a zpracování lithia. V oblasti leží zásoby lithia (a v menší míře i grafitu), které by podle plánu nemělo být vyvezeno, ale zpracováno v místě do polovodičů a baterií. Celý výrobní řetězec by měl završen produkcí elektromobilů, jejichž výrobce vláda pobízí k přesunu právě do Sonory.

Ilustrační fotografie

Mexiko má za cíl mít v roce 2030 více než polovinu své automobilové produkce v podobě vozidel s nulovými emisemi (určených zejména pro export). Zároveň profituje ze zahrnutí do regionálního trhu USMCA, kdy vnitrostátní pobídky USA pro podporu elektromobility zahrnují právě i vozy vyrobené v Mexiku (např. v rámci Inflation Reduction Act). Zejména poslední měsíce bylo ohlášeno několik obrovských investic do výroby elektromobilů v Mexiku (mj. Tesla, BMW, Audi) a o dalších (zejména asijské automobilky) se jedná.

Dalším projektem ambiciózního plánu je výstavba dvou terminálů pro zkapalnění zemního plynu (LNG) určeného pro export, pravděpodobně zejména do Asie. A plán zahrnuje rovněž modernizaci a rozšíření hlubokovodního přístavu Guayamas, který by sloužil pro obchodní trasy s Asií a jako alternativa ke kalifornskému přístavu Long Beach.

Příležitostí, zejména v energetické oblasti projektu, je celá řada. Očekává se poptávka po komponentech fotovoltaických a větrných elektráren, řešeních pro posílení a modernizaci elektrifikační sítě a IT řešeních na tyto systémy navazujících. Zapojení českých firem by bylo vhodné zejména v podobě subdodávek pro hlavní zhotovitele, kterými budou pravděpodobně místní a americké firmy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko). Autorka: Zuzana Stiborová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme