Mexiko se snaží zvýšit zemědělskou produkci

Úroveň zemědělské produkce a zisk z ní v posledních letech celosvětově klesá, což vznáší pochybnosti, zda bude svět schopný do budoucna zajistit dostatečnou produkci potravin a dalších produktů. Z tohoto důvodu je snahou FAO dojít ke změně zemědělského sektoru směrem k větší udržitelnosti (v rámci programu Udržitelného rozvoje OSN, který má za cíl snížit chudobu a hlad, zlepšit životní podmínky rodinám atd). Jedním z kroků je podpora rodinných farem či větší ochrana práv, a to zejména žen a domácího obyvatelstva. 


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 30.04.2019

Dle údajů FAO z roku 2017 je na světě 821 milionů lidí, které trpí hladem. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme